สถ. ร่วมใจปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้มหามงคล เฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

0
1069

วันนี้ (29 เมษายน 2562) เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) จัดกิจกรรม สถ.ร่วมใจปลูก “ต้นรวงผึ้ง” ต้นไม้มหามงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณด้านข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

อธิบดี สถ. ย้ำถึงความสำคัญของการจัดงานในวันนี้ว่า ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงมหาดไทย(มท.) ได้กำหนดให้ส่วนราชการพร้อมใจกันปลูก “ต้นรวงผึ้ง” อันเป็นต้นไม้มงคลประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

สำหรับ “ต้นรวงผึ้ง” ถือเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาล เนื่องด้วยดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และจะผลิดอกในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม อันเป็นช่วงวันพระราชสมภพ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กอปรพระราชกรณียกิจในที่ใด จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้ ณ ที่นั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร อีกทั้ง “ต้นไม้” ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ และแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็น เฉกเช่น พระบารมีอันแผ่ไพศาลแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงปกปักษ์รักษาราชอาณาจักรและพสกนิกรชาวไทย ให้ได้รับความผาสุกร่มเย็นทั่วกัน

ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็ได้พร้อมใจกันปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มหามงคล จำนวน 19 ต้น ไว้ ณ บริเวณด้านข้างพระที่นั่งนงคราญสโมสร โดยปลูกเรียงเป็นหมายเลข 10 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  และเพื่อความเป็นสิริมงคลร่มเย็นแก่พี่น้องข้าราชการ และบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสืบไป

อธิบดี สถ. ยังถือโอกาสเชิญชวนคนไทยให้ร่วมกันทำความดีในวาระมหามงคลของแผ่นดินครั้งนี้ ซึ่งนอกเหนือจากการปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้ผลักดันนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงขอเชิญชวนพี่น้องท้องถิ่นไทยทั่วประเทศ ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ เช่น ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ.2562 , ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ 3 ช หรือ 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่), การจัดตั้ง “ธนาคารคัดแยกขยะ”, การเข้าร่วมสมัครเป็นสมาชิก “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” (อถล.), การจัดทำ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ในครัวเรือนให้ครบ 100% ทั้ง 76 จังหวัดในเดือนเมษายน 2562 นี้ ไปจนถึงเร่งผลักดันโครงการต่างๆ ทั้งโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม , โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น และโครงการห้องน้ำท้องถิ่น สะอาดและปลอดภัย ให้ครบถ้วนทั้งประเทศ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนเพื่อโลกที่ดีกว่า เปลี่ยนเพื่อแผ่นดินไทยที่ไร้กลิ่นเหม็นเน่าจากขยะ และเป็นการร่วมกันทำความดีในวาระมหามงคลของแผ่นดินครั้งนี้นั่นเอง

วีรพล  จ้อยทองมูล รายงาน

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,