สถ.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

0
577

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) เวลา 08.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะจิตอาสา 904 วปร. “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 1/2562 เป็นประธานเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนทั่วไปผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว นี้ เป็นกิจกรรมที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย  มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ มีจำนวนทั้งหมด 198 คน ผ่านการคัดกรองให้สามารถบริจาคโลหิตได้ 165 คน ซึ่งทำให้สภากาชาดมีปริมาณโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน 71,350 cc

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กิจกรรมฯ นี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อตัวของผู้บริจาคเองอีกด้วย เพราะทำให้รู้สึกดี ได้มีความรู้สึกว่าเป็นผู้ให้ ได้ทำทาน รู้สึกสุขใจเพราะได้ช่วยชีวิตผู้อื่น เรียกได้ว่าเป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่ง ในการต่อชีวิตที่ส่งผลให้ใครหลายๆ คน มีชีวิตรอดปลอดภัยต่อไป