สถานเอกอัครราชทูต 20 ประเทศ ทำคลิปอวยพรสืบสานประเพณี“วันสงกรานต์” แก่คนไทย ด้านกรมศิลปากร ให้ผู้แต่งชุดไทยเข้าฟรี 9 อุทยานประวัติศาสตร์

0
1403

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่า สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เชิญชวนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย อวยพรพี่น้องชาวไทย เนื่องในวันเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561  ซึ่งเทศกาลสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยและเป็นประเพณีที่สำคัญของประเทศไทย รวมทั้งเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอย่างกว้างขวาง จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีสถานเอกอัครราชทูตฯ 20 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย โคลัมเบีย ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ แคนาดา เปรูออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ภูฏาน โมร็อคโค ยูเครน ฝรั่งเศส จีน กัมพูชา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์สวีเดน และชิลี จัดทำวีดิทัศน์อวยพรวันสงกรานต์พี่น้องชาวไทย ซึ่งต้องขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตฯ ทุกประเทศ ที่สร้างสรรค์จัดทำวีดิทัศน์ส่งความปรารถนาดีเนื่องในโอกาสเทศกาลสำคัญ และร่วมกันสืบสานคุณค่าประเพณีสงกรานต์ โดยจะได้มีการเผยแพร่วีดิทัศน์ดังกล่าวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยมิติวัฒนธรรมและทำให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประเพณีสงกรานต์

ร่วมอวยพรวันสงกรานต์ ปีใหม่แบบไทย ๒๕๖๑ – YouTube

เปิดชมคลิป สถานเอกอัครราชทูต 20 ประเทศ ร่วมอวยพรปีใหม่ “สงกรานต์” 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่ออีกว่า ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย ได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรม ในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยด้วยดีตลอดมา โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทำวีดิทัศน์เนื่องในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันปีใหม่และวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย  2561 เป็นต้น

ด้านกรมศิลปากร จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้มีการเชื่อมโยงด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี การแต่งกายด้วยผ้าไทย อาหารไทย และการท่องเที่ยวไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบกับนโยบายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ของรัฐบาลที่เน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญา ประเพณีที่ดีงาม รวมถึงกระแสนิยมในการแต่งชุดไทยย้อนยุคในปัจจุบัน วธ.โดยกรมศิลปากร จึงประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ สำหรับผู้ที่แต่งกายด้วยชุดไทย ระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และเที่ยวชมโบราณสถานและศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ภายในอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 9 แห่ง ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ และอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จ.อุดรธานี