สตช. จัดพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม

0
1340

วันนี้​ ( 21 ตุลาคม 2561 ) เวลา 10.30 น. ที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 1 (บช.ตชด.ภ.1)  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตร. เป็นประธานในพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม โดยมีคุณสุมนา กิตติประภัสร์ ผู้แทนนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ​ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจ ส่วนราชการ คณะลูกเสือชาวบ้าน และหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ทรงช่วยเหลือพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและความยากลำบาก เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในพื้นที่ห่างไกลทั่วราชอาณาจักร และทรงจัดตั้งมูลนิธิหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว., มูลนิธิขาเทียม, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น

ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ขจัดความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีโอกาสได้ถวายงานแด่พระองค์ท่านอย่างใกล้ชิด เช่น ตำรวจตระเวนชายแดน, ตำรวจน้ำ, กองบินตำรวจ เป็นต้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระเมตตาและทรงห่วงใยข้าราชการตำรวจเสมอมา ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนและพระราชทานสิ่งของเครื่องใช้ให้กับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ทุรกันดาร แม้ในพื้นที่เสี่ยงภัยเต็มไปด้วยภยันตราย และสิ่งที่ยังคงตราตรึงในใจของตำรวจอยู่เสมอมาคือ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จสวรรคต ใจความว่า “สมเด็จย่าสิ้นแล้วอย่างสงบที่สุด สมเด็จย่ารักตำรวจมาก ช่วยดูแลงานต่างๆ ของตำรวจอย่างดี เป็นการสมควรที่ตำรวจทุกคนจะได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเข้มแข็ง อย่างสุดความสามารถเพื่อประเทศชาติ เพื่อจะได้เป็นพระราชกุศลต่อสมเด็จย่าต่อไป”

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ (21 ตุลาคม) อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิ การจัดพิธีอุปสมบทหมู่ของข้าราชการตำรวจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, กิจกรรมการบริจาคโลหิต, การปลูกป่า การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ เป็นต้น

แม้สมเด็จย่าจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่พระเกียรติคุณจะยังคงสถิตถาวรอยู่ในความทรงจำของข้าราชการตำรวจและพสกนิกรชาวไทยตลอดนิรันดร์กาล

สุรเชษฐ​  ศิลา​นนท์​ รายงาน​

////////////////////////////////////////////////////