สงฆ์ไทยห่วงใยบ้านเกิด สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา มอบเงินกว่า 7 แสนบาท ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย

0
598

วันที่ 9 ส.ค.64 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะกรรมการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในประเทศไทยของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า พระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ลงนามในคำสั่งที่ 2/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ในประเทศไทย จำนวน 5 รูปโดยพิจารณาจากพระสงฆ์ที่มีบทบาทในการบริหารจัดการเรื่องโควิด-19ในประเทศไทย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยในขณะนี้ทำให้คณะสงฆ์ในนามสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาและสมาชิกกว่า 100 วัด ในมลรัฐต่างๆ มีความห่วงใยในพระสงฆ์ และประชาชนคนไทยเป็นอย่างยิ่ง พระเทพพุทธิวิเทศ(ประชัน) ประธานสมัชชาฯ พระวิเทศรัตนาภรณ์ (ถนัด)เลขาธิการสมัชชาฯ จึงได้เรียกประชุมสมาชิกโดยมีมติว่า ให้วัดทุกวัดในสหรัฐอเมริการ่วมกันบริจาคเงินตามกำลังเพื่อจะได้รวบรวมนำเงินเหล่านั้นไปมอบให้ผู้ประสานงานที่ได้รับแต่งตั้งเพื่อไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

บัดนี้คณะกรรมการประสานงานได้รับแจ้งจากสมัชชาฯว่า ได้รวบรวมเงินได้แล้วเป็นจำนวน 750,000 บาท ขอให้ผู้ประสานงานที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนนำไปดำเนินการมอบให้กับองค์กร และหน่วยงานหลักของคณะสงฆ์เพื่อจะได้นำไปช่วยเหลือพระภิกษุสามเณร ณ โรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  โดยมอบให้แห่งละ 250,000 บาท ประกอบด้วยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม โดยสมเด็จพระมหาธีราจารย์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ดำรงตำแหน่งประธาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามไปแล้ว 20 แห่งทั้งส่วนกลาง วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ในสังกัด และโรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ที่ได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศ โดยจะมีพิธีมอบในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ พระเทพพุทธิวิเทศ (ประชัน)ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ย้ำว่า สมัชชาฯห่วงใยในสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยยิ่งจึงได้ติดตามข่าวและวิเคราะห์สรุปกันในทุกสัปดาห์ ดังนั้นการช่วยเหลือในครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น เป็นการให้กำลังใจกับหน่วยงานที่ทำงานหนักเพื่อพระสงฆ์และประชาชนทั้งประเทศ และขออวยพรให้ประเทศชาติของเราจงผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปโดยเร็ว

*****************************************************************