สงฆ์ไทยฉาวไม่เลิก !! เจ้าคณะตำบล-เจ้าอาวาสทั้งอำเภอชะอำไม่ร่วมสังฆกรรม จภ.ตั้งเจ้าคณะอำเภอข้ามห้วย ยื่นร้อง ผอ.พศ.คำอุทธรณ์ทัดทานไม่คืบ

0
2244

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. เวลา 10.40 น. ที่อาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) หลังใหม่ ได้มีพระสงฆ์จากอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านอีกกว่า 10 คนเข้ายื่นหนังสือถึง พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณเสน่ห์  ผอ.พศ. โดยนายประทีป พูลลาภ ผอ.กลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา เป็นผู้รับเรื่องการขออุทธรณ์และทัดทานคำสั่งแต่ตั้งเจ้าคณะอำเภอชะอำ ตามที่พระพรหมเวที  เจ้าคณะภาค15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ได้มีคำสั่งและลงนามในหนังสือตราตั้งให้ พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มาดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอชะอำ ส่อถึงความไม่ชอบธรรม เป็นเหตุให้คณะสงฆ์ในอำเภอชะอำไม่สามารถขับเคลื่อนดำเนินการในกิจการต่างๆ ของสงฆ์ได้ จนเกิดความเสียหาย

ทั้งนี้ ผู้เข้ายื่นหนังสือ ได้นำเอกสารรายชื่อพระสงฆ์วัดต่างๆ ในอำเภอชะอำ จำนวน 25วัด ที่แสดงความไม่เห็นด้วยที่เจ้าคณะภาค15 ลงนามแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอชะอำซึ่งไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าคณะปกครอง และเห็นว่าพระสังฆาธิการในเขตปกครองอำเภอชะอำนั้นหลายรูปที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการปกครอง เพรีบพร้อมด้วยคุณวุฒิ วัยวุฒิ และพรรษา ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงศรัทธาแก่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลาหลายสิบปี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวชะอำ โดยไม่มีข้อตำหนิบกพร่องให้ต้องตรวจสอบ แต่เมื่อมีการแต่งตั้งพระสังฆาธิการจากนอกเขตปกครองสงฆ์อำเภอชะอำ ให้เป็นเจ้าคณะอำเภอชะอำแล้วความศรัทธาต่อคณะสงฆ์ก็จะลดลง ต่างท้อถอยหมดแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่  ส่งผลกระทบต่อกิจการพระพุทธศาสนาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข

นายประทีป กล่าวเพียงสั้นๆ กับคณะผู้เข้ายื่นหนังสือว่า ตนเป็นผู้มารับหนังสือแทน ผอ.สำนักงานพระพุทธฯ และจะนำเรียนให้มีการตรวจสอบ คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน

พระอาจารย์เด่น (ไม่ทราบฉายา) กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ได้เคยเข้ายื่นหนังสือที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปแล้วครั้งหนึ่ง โดยพระสังฆาธิการ 25 วัดในอำเภอชะอำ ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวใดๆ มาตลอด 1 ปี หลังจากที่เจ้าคณะภาค 15 ได้มีหนังสือแต่งตั้งออกมาเมื่อวันที่ 10 มี.ค.2560 มาจนถึงบัดนี้ ถ้ายังไม่มีความคืบหน้า พระสังฆาธิการในอำเภอชะอำทั้งหมด จะเดินทางมาทวงถามความคืบหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อีกครั้ง

ด้านนายบุญเลิศ   นิ่มนวล ประธานชุมชนบ้านหนองคาง กล่าวว่า ชาวบ้านเห็นว่าการแต่งตั้งของเจ้าคณะภาค15 เป็นไปด้วยความไม่ชอบธรรม และพระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี ที่มาเป็นเจ้าคณะอำเภอชะอำนั้น ชาวบ้านส่วนมากไม่เห็นด้วยและต่อต้านมาโดยตลอด ทุกวันนี้พระตามวัดต่างๆ 25 วัด รวมทั้งชาวบ้านในอำเภอชะอำ ไม่มีการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ กับเจ้าคณะอำเภอรูปนี้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง