ศูนย์พิทักษ์ฯ ติดตาม เฝ้าระวัง “ไพบูลย์” นั่งรองประธานกรรมาธิการศาสนาฯ

0
732

วันนี้ (12 ก.ย.62) พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการที่ก่อนหน้านี้พรรคพลังประชารัฐได้เสนอนายไพบูลย์ นิติตะวัน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรนั้น ในกรณีดังกล่าวในกลุ่มองค์กรพุทธทั้งหลายได้มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่า รู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจกับการที่ปรากฏข่าวออกมาว่านายไพบูลย์ อาจจะได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามขณะนี้ปรากฏว่า นายไพบูลย์  ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จึงอยากเสนอให้ประธานกรรมาธิการฯ กำหนดบทบาทของกรรมาธิการชุดนี้ให้ชัดเจน กำหนดบทบาทรองประธานกรรมาธิการฯและกรรมาธิการทุกท่านให้ดี ให้เป็นคุณต่อศาสนาโดยรวมว่าท่านจะสนับสนุน ส่งเสริม อุปถัมภ์ปกป้องคุ้มครองศาสนาและพระพุทธศาสนาอย่างไร

“ต้องชัดเจน ตรงไปตรงมา อย่าให้ละเมิด อย่าให้ก้าวล่วงหรือสร้างความแตกแยกใดๆ ทางศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา เพราะผลงานของนายไพบูลย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการพระพุทธศาสนานั้น ทุกคนต่างประจักษ์ชัดในผลงานเป็นอย่างดี องค์กรพุทธและศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ไม่สามารถจะไปห้ามปรามหรือถอดถอนใครได้ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละพรรคและแต่ละคน โดยศูนย์พิทักษ์ฯจะติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลงานของกรรมาธิการชุดนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป