ศูนย์พิทักษ์ฯแนะ “สิปป์บวร” เป็นผอ.พศ.ต้องมีสัมมาทิฏฐิ

0
340

พระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จันฺทสาโร) เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติแต่งตั้งนายสิปป์บวร แก้วงาม ดำรงตำแหน่งผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) คนใหม่ ต่อจากนายณรงค์ ทรงอารมณ์ นั้น อยากขอให้นายสิปป์บวร เริ่มจากการมีสัมมาทิฏฐิ คือ ตั้งใจไว้ชอบ ทำงานด้วยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ควรถือหลักคุณธรรมเรื่องนี้ให้มาก ผอ.พศ.ทุกคนควรจะแสดงวิสัยทัศน์ด้านความเป็นเลิศในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งหลักธรรมในการครองตนและหลักธรรมขององค์กรด้วย ที่ผ่านมาหลายคน หลายท่านในพศ.เวลาแถลงข่าวแม้แต่อ่านหัวข้อธรรมสั้นๆ ง่ายๆ ที่ชาวบ้านทั่วไปก็รู้และฉายาพระสงฆ์ พระเถระผู้ใหญ่ยังอ่านผิดๆถูก แสดงให้เห็นอะไรหลายอย่างในองค์กร

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชื่อก็ชัดเจนอยู่แล้ว ควรคำนึงถึงหลักทำงาน 4 ประการคือ 1.อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา 2.คุ้มครองพระพุทธศาสนา 3.ปกป้องพระพุทธศาสนา 4.ประสานงานระหว่างคณะสงฆ์กับฝ่ายบ้านเมืองและชาวพุทธทั้งในประเทศและทั่วโลก ทั้งนี้ตนในฐานะเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ยินดีต้อนรับผอ.พศ.คนใหม่ เอาใจช่วย ให้กำลังใจและในขณะเดียวกันก็จะจับตามองอย่างใกล้ชิดในเรื่องการทำงานของผอ.พศ.คนใหม่อีกด้วย

*****************************************************************