ศูนย์คุณธรรม มอบเกียรติบัตรชื่นชม “น้องบาส” จิตอาสา ลุยน้ำช่วยเหลือเด็กถูกไฟช็อต

0
266

วันที่ 21 ก.ย. 65 นายประมวล  บุญมา  หัวหน้ากลุ่มงานสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติ และว่าที่ ร้อยตรีหญิง นันทพร ทาวะระ หัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม พร้อมด้วยผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี นางรสสุคนธ์ ลาพิมล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  ได้รับมอบหมายจาก รศ.นพ.สุริยาเดว  ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูบุคคลด้านจิตอาสา มอบนายอรรถชัย อาจอุดม หรือน้องบาส  อายุ 19 ปี นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จ.อุดรธานี กรณีเข้าช่วยเหลือนักเรียนชายที่ถูกไฟช็อต บริเวณหลังโรงเรียนสตรีราชินูทิศ  น้องได้กล่าวขอบคุณ และฝากถึงคนในสังคมว่า “หากจะทำความดี ให้เริ่มที่ตัวเรา” การทำความดีมีหลายแบบ ให้ทำตามความถนัดและความรู้ของตนเอง

นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ได้ให้การต้อนรับ และกล่าวว่า วิทยาลัยเน้น “การสร้างคน  ให้เป็นคน” พร้อมกล่าวขอบคุณศูนย์คุณธรรม ที่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการทำความดี

ในการมอบเกียรติบัตรครั้งนี้ของศูนย์คุณธรรม เพื่อให้ “คนดีมีพื้นที่ยืน ความดีมีพื้นที่ในสังคม”  เป็นการส่งกำลังให้น้องบาสได้มีพลังในการทำความดีต่อไป และเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม รวมถึงจุดประกายการสร้างแรงดาลใจให้กับคนในสังคม

ข่าว/ภาพ : กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม