ศิษย์วัดพระธรรมกาย เยี่ยมคารวะปีใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

0
431

เมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 คุณองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่วงรอบวัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565 โดยได้มอบหนังสือ “สติ สัมปชัญญะ” เป็นธรรมทาน พร้อมกับมอบผลิตภัณฑ์ขนมปังโกล์เบรด เป็นของขวัญส่งกำลังใจในการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย คุณมิ่งกมล มุตุมาจันทร์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, คุณนงนุช ปานศรี หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, คุณณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 ตำบลคลองหนึ่ง, คุณศุภวรรณ การุญญะวีร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง , ดร. ศิริพันธ์ เกตุไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนนภสรณัฐนนท์ ตำบลคลองสาม, คุณอนงรัก กลิ่นลั่นทม ผู้อำนวยการโรงเรียนนภสร ตำบลคลองสาม, คุณพิมพ์พิศา อู่ทรัพย์ ผู้จัดการโรงเรียนดวงพร ตำบลคลองสาม

*****************************************************************