ศิลปินกรีกลงพื้นที่ “ไทยแลนด์เบียนนาเล่ กระบี่ 2018” ชาวตำบลคลองประสงค์เปิดบ้านต้อนรับ ปลัดวธ. ชูเสน่ห์ชาวบ้านเกาะกลางอัธยาศัยดี มีน้ำใจ

0
1375

ชาวชุมชนคุณธรรมฯ ตำบลคลองประสงค์เปิดบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยวงานไทยแลนด์เบียนนาเล่ กระบี่ 2018 พร้อมเปิดพื้นที่เรียนรู้งานศิลปะ โชว์ผ้ามัดย้อม ผ้าปาเต๊ะ เผยแพร่วิถีชีวิตแบบไทยไปทั่วโลก ขณะที่ศิลปินชาวกรีกลงพื้นที่ระดมความคิดสร้างงานประติมากรรมร่วมกับชุมชนแล้ว

สำนักข่าว thai r news – เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร.กล้า สมตระกูล ประธานคณะทำงานติดตามและเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และคณะ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมงานบูรณาการโครงการถนนประติมากรรม : จากพื้นถิ่นสู่สากล งานตลาดนัดศิลปะ และชุมชนคุณธรรมฯในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเกาะกลาง บ้านคลองประสงค์ และบ้านคลองกำ ในตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เยี่ยมชมผ้ามัดย้อม ประชุมเครือข่ายทางวัฒนธรรม เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ผ้าปาเต๊ะ และเยี่ยมชมสถานที่ ที่วาเลนติน่า คากา (Valentina Karga) ศิลปินชาวกรีก สร้างงานประติกรรมร่วมกับชุนชนโดยมีนางเกษร  กำเหนิดเพ็ชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายประดิษฐ์ จันทร์ทอง นายก อบต.คลองประสงค์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ชาวชุมชนคุณธรรมฯ ในตำบลคลองประสงค์ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่จัดตั้งงานศิลปะร่วมสมัยในการจัดงานการแสดงมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับประชารัฐพื้นที่จังหวัดกระบี่ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน จัดขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เป็นการจัดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติครั้งแรกของไทย เปิดเวทีให้ศิลปินทั้งไทยและนานาชาติกว่า 50 ชีวิตมาสร้างสรรค์ผลงานในลักษณะการแสดงศิลปะเฉพาะที่ (Site – specific) โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสำคัญ สร้างความภาคภูมิใจในศิลปะท้องถิ่นของตัวเอง ตลอดจนดูแลรักษาเสมือนเป็นเจ้าของผลงานศิลปะ ตกแต่งบ้านเรือนด้วยงานศิลปะและเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับศิลปิน นักท่องเที่ยวจากนานาชาติ ผลักดันให้กระบี่เป็นเมืองศิลปะตามนโยบาย วธ.

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า ชุมชนคุณธรรมฯ ตำบลคลองประสงค์ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีวิถีแบบพอเพียง และสืบทอดวิถีวัฒนธรรมของตัวเอง เมื่อเร็วๆ นี้ ทางชุมชนได้มีกิจกรรมที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรมบ้านเกาะกลาง ให้กับน้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้สถาปัตยกรรมของชุมชนบ้านโบราณ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ รักษา ขณะที่ชาวชุมชนได้นำภูมิปัญญามาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ จำหน่ายสร้างรายได้ อาทิ กลุ่มผ้ามัดย้อม กลุ่มทำผ้าปาเต๊ะ กลุ่มทำเรือหัวโทงจำลอง สาธิตให้นักท่องเที่ยวทำและนำชิ้นงานกลับไปได้  จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก การที่ชุมชนยังคงสืบทอดวิถีชีวิต รักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นดั้งเดิมไว้ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ทำนา หรือทำผ้าปาเต๊ะ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย มีน้ำใจ อัธยาศัยดีเช่นนี้ จึงเป็นชุมชนที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ ยังคงรักษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นไว้ได้อย่างดี ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์งานไทยแลนด์เบียนนาเล่ กระบี่ 2018

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่าศิลปิน Valentina Karga ชาวกรีก ได้มาลงพื้นที่ระดมความคิดกับชาวชุมชนแล้ว โดยได้รวบรวมช่างฝีมือหลายแขนงเพื่อสร้างสรรค์งานประติมากรรม ผสมผสานอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยความเป็นคนไทย ความเป็นกันเองของชาวเกาะ เป็นการสร้างการรับรู้ให้คนในพื้นที่เรียนรู้งานศิลปะที่สอดคล้องไปกับปราชญ์ท้องถิ่น เกิดความรักและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างงานศิลปะจากธรรมชาติรอบตัว

“ในภาพรวมกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานชุมชนในพื้นที่รอบงานจัดแสดงงานศิลปะร่วมสมัยในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภออ่าวลึก 20 ชุมชน มาร่วมเป็นเจ้าภาพ จิตอาสา นำชม อำนวยความสะดวก ดูแลรักษางานศิลปะที่จัดแสดง ความปลอดภัยแก่ศิลปิน นักท่องเที่ยว ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ ชื่นชมในงานศิลปะระดับนานาชาติแล้ว ยังได้สัมผัสกับวิถีชุมชน วัฒนธรรม ความมีน้ำใจของคนไทย วันนี้จึงอยากมาให้กำลังใจทุกคนในชุมชนเพื่อรวมตัวกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว นำสิ่งที่ดีมาเผยแพร่ทั่วโลกต่อไป” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

……………………………………………………