ศาลสั่งคุก 26 ปี อดีตกก.ก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ ทุจริตเงินโครงการกว่า 68 ล้านบาท ขณะที่ศาลแพ่งชั้นอุทธรณ์ให้คืนเงินแก่คณะสงฆ์กว่า 55 ล้านบาท

0
2482

 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยาลัยเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) พล.ต.สุวิทย์ แม้นเหมือน คณะกรรมการโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ ร่วมกันแถลงข่าวพร้อมกับแสดงภาพถ่ายและเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อคณะสื่อมวลชนว่า ตามที่ทางคณะกรรมการโครงการฯได้ดำเนินการฟ้องร้องทางอาญาต่ออดีตคณะกรรมการโครงการฯ 3 ราย คือ 1.นางขนิษฐา รัตนพัฒนากุล 2.นายพฤติ รัตนพัฒนากุล และ3.นางสาวจันทร์เพ็ญ เหลืองไทยไชยพร และฟ้องร้องทางแพ่งต่อนางขนิษฐา รัตนพัฒนากุล และนายพฤติ รัตนพัฒนากุล ซึ่งอดีตคณะกรรมการทั้ง 3 รายดังกล่าวมีหน้าที่ดูแลทางด้านการเงินของโครงการ โดยทางคณะกรรมการโครงการฯตรวจพบภายหลังว่าอดีตคณะกรรมการทั้ง 3 ราย มีการยักยอกเงินของโครงการออกไปตั้งแต่ปี 2548-2550 รวมกว่า 68 ล้านบาท โดยทางคณะกรรมการโครงการฯ ได้ฟ้องร้องต่ออดีตคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 ราย ในปี 2552  ซึ่งขณะนี้คดีอาญาได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยศาลฎีกาพิพากษาเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2560 มีคำสั่งพิพากษาให้นางขนิษฐา รัตนพัฒนากุล แพ้คดี ถูกตัดสินจำคุก 26 ปี และให้คืนเงินแก่คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนกว่า 4 ล้านบาท ส่วนผลการพิจารณาของศาลฎีกา ขณะนี้ทราบว่านางขนิษฐา ได้หลบหนีโทษ และศาลได้ออกหมายจับแล้ว ส่วนนายพฤติ ศาลยกประโยชน์แห่งความสงสัย ขณะที่นางสาวจันทร์เพ็ญ ได้เสียชีวิตไปก่อน ศาลจึงพิจารณาจำหน่ายคดี

พล.ต.สุวิทย์ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของคดีแพ่ง ศาลจังหวัดนครสวรรค์ มีคำพิพากษาวันที่ 31 มี.ค.2558 และศาลอุทธรณ์ภาค 6 มีคำพิพากษาวันที่ 22 ธ.ค.2558 โดยมีคำพิพากษาตรงกัน ให้นางขนิษฐา และนายพฤติ ใช้เงินคืนให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์กว่า 55 ล้านบาท พร้อมชดใช้ดอกเบี้ยร้อย 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบันรวมเป็นเงินกว่า 70 ล้านบาท ซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้กรมบังคับคดีให้ยึดทรัพย์สินของนายพฤติ และนางขนิษฐา มาดำเนินการขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาใช้หนี้ให้แก่คณะสงฆ์นครสวรรค์ตามคำพิพากษา

พล.ต.สุวิทย์ กล่าวด้วยว่า ส่วนกรณีข้อกล่าวหาต่างๆ ที่มีต่อโครงการตลอดช่วงที่ผ่านมา เช่น กล่าวหาว่าโครงการพุทธอุทยานนครสวรรค์บุกรุกที่ดินสาธารณะและถมดินทับคลองสาหร่ายนั้น คณะกรรมการโครงการฯชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง และไม่ได้บุกรุกและถมดินทับคลองสาหร่ายแต่อย่างใด แต่ในทางกลับกันโครงการพุทธอุทยานนครสวรรค์มีการดำเนินการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้เป็นอย่างดี ทั้งมีหลักฐานเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ได้รับบริจาค และมีการออกเป็นโฉนดในนามมจร.แล้วด้วย จึงยืนยันว่า ที่ดินดังกล่าวดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย

ส่วนกรณีมีผู้ร้องเรียนว่า การสร้างพระพุทธศรีสัพพัญญู พระประธานประจำพุทธอุทยานนครสวรรค์ มีการหลอกลวงประชาชนว่าจะสร้างด้วยทองเหลืองแต่กลับสร้างด้วยปูนปั้นนั้น ขอยืนยันว่า พระพุทธรูปดังกล่าวสร้างจากทองเหลืองจริง ส่วนที่มีการกล่าวอ้างว่าสร้างด้วยปูนนั้น เพราะต้องสร้างองค์ต้นแบบจากปูนก่อนจากนั้นจึงเททองเหลืองเป็นส่วนๆ ขึ้นรูป ซึ่งสามารถมาดูองค์จริงได้ที่พุทธอุทยานนครสวรรค์ ทั้งนี้จากการเกิดเรื่องร้องเรียนกับส่วนราชการต่างๆ และการให้ข่าวจนถูกเผยแพร่ออกทางสื่อต่างๆ ตลอดมา ส่งผลให้โครงการฯเกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตามหลังจากนี้คณะกรรมการโครงการฯ จะดำเนินการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้อย่างแน่นอน