ศย. มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม

0
256

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยเด็ก แก่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)

วันที่ 11  สิงหาคม 2564 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดย นางอโนชา ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคในโครงการต่อลมหายใจ ต่อชีวิต ให้อนาคตของชาติ จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) เพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กป่วยภาวะวิกฤต หอผู้ป่วยเด็กไอซียู ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โดยมี นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี และนายสันติ สาทิพย์พงษ์ รองประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก  พร้อมผู้บริหารสถาบันฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)

ในการนี้ นางรวมพร เกตุทัต ประธานผู้พิพากษาสมทบ และนางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมมอบเงินดังกล่าวด้วย