ศย.กลาง รับมอบหุ่นยนต์ ATOMIC หุ่นยนต์ต้อนรับอัตโนมัติ จากบริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด

0
329

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เนื่องในโอกาส “วันรพี” วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” นางอโนชา  ชีวิตโสภณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง(ศย.) รับมอบหุ่นยนต์ ATOMIC หุ่นยนต์ต้อนรับอัตโนมัติจากดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี และประธาน บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด เพื่อใช้ในการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 2 อาคารศาลเยาวชน และครอบครัวกลาง

หุ่นยนต์ ATOMIC หุ่นยนต์ต้อนรับอัตโนมัติ เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาจาก บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด โดย ดร.กฤษดา อัครพัทธยากุล และทีมงาน มีคุณสมบัติเป็นหุ่นยนต์ต้อนรับ สามารถทักทาย สอบถาม และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาติดต่อราชการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางได้ สามารถหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างอัตโนมัติ และทำ Mapping ด้วย SLAM ทำให้สามารถให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการศาลได้อย่างเต็มที่และปลอดภัย

 

#วันรพี

#ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

#บริษัท แอโร กรุ๊ป (1992) จำกัด

#เด็กและเยาวชน