ศน. ร่วมกับสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม เดิน-วิ่งการกุศล “ร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวร น้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย”

0
527

 

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๕.๐๐ น. ณ บริเวณถนนพาหุรัด กรุงเทพมหานคร พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในกิจกรรม “ร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวรน้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย” และงานเดิน-วิ่ง การกุศล ไทยซิกข์ครั้งที่ ๒๓ พร้อมด้วยนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ผู้แทนองค์การศาสนา ๕ ศาสนา เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา(ศน.) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมจำนวนมาก

 

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ รัฐบาลได้เชิญชวนให้ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนา หรือจัดกิจกรรมเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ ในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงคุณอันประเสริฐที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ รวมทั้งถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ทุกฝ่าย” รวมทั้งรับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาคน สังคม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เอื้ออาทรและสมานฉันท์

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า งานเดิน-วิ่ง การกุศลไทยซิกข์ ครั้งที่ ๒๓ นี้ เพื่อหลอมรวมพลังปวงชนชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่งเสริมให้เกิดการรวมพลังสร้างความดี เสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมจัดกิจกรรม

โดยการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วนคือ การแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21 กิโลเมตร และ การเดินวิ่งระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยนำรายได้จากการแข่งขันทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย เพื่อยกระดับการวิ่งให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

“ขอชื่นชมสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา ที่จัดงานเดิน วิ่งการกุศลขึ้นทุกปี ถือว่าเป็นการรวมความรักความสามัคคี รวมทั้งมีบางท่านที่มาจากสิงค์โปรจึงเท่ากับพยายามรวมกลุ่มอาเซียนได้อย่างน่าชื่นชม ครั้งนี้เห็นมีผู้คนมาร่วมกันอย่างคับคั่ง นับเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี และเสริมสร้างสุขภาพ ทำให้ทุกคนมีความสุขด้วยการออกเดิน ออกวิ่งด้วยใบหน้าที่แจ่มใส ทุกคนที่มาร่วมมีทั้ง 5 ศาสานา รวมทั้งชาวต่างประเทศก็ยังมีมาร่วมด้วย ซึ่งคนหนึ่งที่วิ่งชนะเลิศ ระยะทาง 21 กิโลเมตร เป็นชาวญี่ปุ่น  ถ้ามีการจัดเช่นนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านให้มาออกกำลัง เพื่อสร้างความสามัคคีที่ดีต่อกัน” รองนายกรัฐมนตรีกล่าว