ศน.-มจร.-สภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ ร่วมจัดธรรมะคอนเสิร์ต “พระธรรมนำเพลงสุนทราภรณ์กับมหาจุฬา” สมทบทุนภัตตาหารพระภิกษุสามเณรนิสิต

0
572

วันนี้ (24 มกราคม 2562) เวลา 13.30 น. ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) เป็นประธานในการแถลงข่าวธรรมะคอนเสิร์ตการกุศล “พระธรรมนำเพลงสุนทราภรณ์กับมหาจุฬา” โดยมีคุณอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ ผู้บริหารวงดนตรีสุนทราภรณ์ ดร.ทวีศักดิ์ เผ่าบัณฑูร ประธานอุปถัมภ์การจัดงาน ผศ.อิทธิพล แก้วพิลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน มจร. และดร.อโนมา วิจิตรวิกรม ที่ปรึกษาสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ภายในงานมีศิลปินนักร้อง อาทิ รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ วิภา จันทรกูล และนักร้องประจำวงดนตรีสุนทราภรณ์ พรศุลี วิชเวช และนักร้องคลื่นลูกใหม่ แจ๊บ ณฤพล ผิวอ่อน ร่วมขับร้องบทเพลงคติธรรม ปรัชญาชีวิต เป็นตัวอย่างให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับฟัง

นายกิตติพันธ์ กล่าวว่า คอนเสิร์ตการกุศลครั้งมี มหาจุฬาฯ ร่วมกับสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย มุ่งหมายให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ การจัดครั้งแรกนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่จะนำศิลปกรรมใหม่ๆ เข้ามาในวงการการศึกษาสงฆ์ ซึ่งทางพระพุทธศาสนากับวงการเพลงจะมาพบนั้นค่อนข้างยาก ครั้งนี้จึงถือว่าเป็นนวัตกรรมที่วงการเพลงจากการประดิษฐ์คิดค้นจากศิลปินซึ่งเป็นบุคคลชั้นนำของโลกคือ “ครูเอื้อ” ที่ท่านแต่งบทเพลงเอาไว้มากมาย ที่สามารถนำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้ ดังนั้นการจะนำเอาสาระความบันเทิงและการปฏิบัติศาสนธรรมมาเจอกันได้นั้นประชาชนควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นสาธารณกุศลโดยเฉพาะการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาหลักของประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ

(ชมคลิป)

อธิบดีกรมการศาสนากล่าวต่อไปว่า การบันเทิงแนวนี้สามารถนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่างที่เราได้ยินเสมอว่าดูละครแล้วย้อนดูตัว เมื่อได้ฟังเพลงก็ต้องย้อนดูตัวเราว่าในบทเพลงสอนอะไรเราบ้าง โดยเฉพาะบทเพลงสุนทราภรณ์นอกจากจังหวะดนตรีที่ใช้ได้เกือบทุกโอกาสแล้วเราจะพบกับการบทประพันธ์ การร้อยเรียงหรือการใช้ภาษาเหล่านี้เราสามารถนำไปใช้ในการประดิษฐ์ถ้อยคำเพื่อการใช้พูด ใช้สื่อสารด้วยคุณค่าของภาษาไทย  หรือการนำคำพูดต่างๆ มาร้อยเรียงให้ไพเราะเพราะพริ้งก็สามารถแสดงให้เห็นถึงคนที่พูดว่ารู้จักใช้คำ ซึ่งบทเพลงเหล่านี้เราจะตัดบางคำบางช่วงบางตอนไปใช้พูดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของภาษาไทย

(ชมคลิป)

นายศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ศิลปินนักร้องวงสุนทราภรณ์ กล่าวเสริมว่า เนื่องจากคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้มีหลายองค์กรที่อนุเคราะห์ให้การสนับสนุนการจำหน่ายบัตรเข้าชมราคา 2,000 – 1,000 และ 500 บาทยังคงเหลืออีกไม่มาก สำหรับท่านผู้สนใจจองบัตรเข้าชมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการสุนทราภรณ์ โทร. 08-1285-1427 พร้อมกันนี้ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมสมทบทุนถวายเป็นภัตตาหาร-น้ำปานะแด่พระภิกษุสามเณรของ มจร. ได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ โทร. 09-2659-3692