ศน.ปรับกิจกรรมช่วงโควิด เน้นทำบุญ-ปฏิบัติธรรมออนไลน์

0
65

นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)  กล่าวถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ว่า  ภาพรวมการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาของศน. ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 นี้  จะเป็นการส่งเสริมให้รับรู้รับทราบและร่วมทำบุญแบบออนไลน์ รวมทั้งปรับรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ของ ศน. เช่น  กิจกรรมเข้าวัดวันธรรมสวนะ หรือวันพระ จากเดิมศน.จะมีการเชิญหน่วยงานต่างมาเข้าร่วมกิจกรรม ก็มีการปรับลดจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งยังส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเผยแผ่หลักธรรมทางออนไลน์มากขึ้น โดยเฉพาะการสอนปฏิบัติธรรมออนไลน์ ซึ่งพบว่าในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ได้รับความนิยมจากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก

อธิบดีศน. กล่าวต่อไปว่า ขณะที่กิจกรรมสำคัญทางพุทธศาสนาในวันมาฆบูชาวันที่ 28 ก.พ.นี้ ทางศน.ยังคงมีการจัดกิจกรรมสวดมนต์ ทำบุญ ตักบาตร โดยเบื้องต้นกำหนดจัดที่วัดสระเกศฯ แต่จะมีการดำเนินการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) อย่างเคร่งครัด ส่วนภูมิภาค ให้วัฒนธรรมจังหวัดพิจารณาจัดงานตามความเหมาะสม และต้องดำเนินการตามมาตรการของสธ.ด้วย ขณะเดียวกันศน.จะเน้นให้มีการจัดกิจกรรมทางออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ทางศน.ยังจัดกิจกรรมประกวดออกแบบภาพโปสเตอร์ หัวข้อ “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2564 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยเปิดรับผลงานถึงวันที่ 10 ก.พ. ส่งผลงานพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ [email protected] หรือส่งผลงานด้วยตนเองที่ กรมการศาสนา ดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่ www.dra.go.th สอบถามโทร.02-2093730