ศน.จัดตามรอยธรรม “หลวงปู่มั่น” 6 จังหวัด เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม 30 ก.ย.นี้

0
200

วันนี้ (21 ก.ย.63) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร นางศรีนวล ลัภกิตโล รองอธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ได้เข้าถวายเกียรติบัตรแด่กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ทุกรูป ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต และในโอกาสที่องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศยกย่องหลวงปู่มั่น เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ประจำวาระปี 2563-2564

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมและนิทรรศการ ในคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีลิขิตถึงกรมการศาสนาให้พิจารณาขอประทานพระอนุญาตเชิญตราอักษรพระนาม ออป. และลายพระนามเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เชิญไปพิมพ์ลงในเกียรติบัตรมอบให้แก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต โดยได้โปรดประทานตามที่ขอรับพระกรุณา และได้อนุญาตให้นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องเกียรติบัตรมอบให้บุคคล  องค์กรที่มีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของโครงการกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ดังกล่าวจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ด้านนางศรีนวล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสดังกล่าวจะจัดขึ้นตลอดทั้งปี โดยในส่วนของมส.ได้มีหนังสือแจ้งคณะสงฆ์ไทยทั่วโลกให้ร่วมจัดกิจกรรม ขณะเดียวกันทางกรมการศาสนายังได้มีหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศขอความร่วมมือจัดกิจกรรมนั่งสมาธิภาวนา 15 นาที เพื่อระลึกถึงหลวงปู่มั่น ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนม.ค. 2563 ถึงขณะนี้ก็ยังมีการดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง

นางศรีนวล กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ทางกรมการศาสนากำลังเตรียมจัดกิจกรรมตามรอยธรรมหลวงปู่มั่น 6 จังหวัด คือ อุดรธานี อุบลราชธานี สกลนคร กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ และเชียงราย โดยจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมดังกล่าวในวันที่ 30 ก.ย.นี้ ที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)

///////////////////////////////////////////////////////////////////