วุฒิสมาชิกของรัฐแมสซาชูเซตส์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ครบ ๑๐ ปี การพัทธสีมาพิธี

0
264

พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๗ ตามเวลาท้องถิ่นรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ในฐานะประธานอำนวยการวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ มีธรรมปฏิสันถารรับรองนายมาร์ค ปาชีโค วุฒิสมาชิกของรัฐแมสซาชูเซตส์ Marc Pacheco Senator of Massachusetts State ในการเดินทางมาเยี่ยมและร่วมเป็นเกียรติ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

และพิธีสมโภชวัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ครบ ๑๐ ปี การพัทธสีมาพิธี ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ นครบอสตัน เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

*****************************************************************