“วีระ” นำคณะเข้าหารือร่วมจัดสวดมนต์ข้ามปีกับประมุขสงฆ์-รองนายกฯกัมพูชา เผย มีวัดพุทธในหลายประเทศให้การตอบรับ

0
2095

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่กระทรวงการประสานงานระหว่างรัฐสภา วุฒิสภา และการตรวจสอบ เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) พร้อมด้วย นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา พระโสภณวชิราภรณ์ (เจ้าคุณไสว) รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) นายดามพ์ บุญธรรม อัครราชทูตไทยในกรุงพนมเปญและคณะ ได้เข้าพบเพื่อหารือกับ คุณหญิงแมน ซอม ออน รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานระหว่างรัฐสภา วุฒิสภาฯ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมงานด้านศาสนาและกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีระดับนานาชาติ โดยคุณหญิงแมน ซอม ออน ได้แสดงการตอบรับและกล่าวยินดีในความร่วมมือเพื่อความเจริญรุ่งเรืองด้านศาสนาและวัฒนธรรม นำมาซึ่งสันติภาพในเขตชายแดน และที่ผ่านมาตนได้เคยไปเยี่ยมเยียนแรงงานชาวกัมพูชาในประเทศไทย พบว่า ทุกคนได้รับสิทธิทั้งด้านค่าแรงงานและสุขภาพ มีความสุขสบายดี ขอขอบคุณรัฐบาลไทยที่มีนโยบายส่งเสริมการจ้างแรงงานชาวกัมพูชาอย่างถูกกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมด้านการศึกษา มีพระภิกษุกัมพูชาจำนวนมากได้เข้ารับการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ (มจร.) ในประเทศไทยอีกด้วย สำหรับความร่วมมือในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช 2561 นั้น ตนจะได้มอบหมายให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ต่อมา รมว.วธ. พร้อมคณะ เข้าเฝ้าสมเด็จพระอภิศิริสุคนธา มหาสังฆราชธิบดี บัว กรี ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ณ วัดสวายปอแป และเข้าสักการะสมเด็จพระมหาสุเมธาธิบดี นน แหงด สมเด็จพระสังฆนายก ณ วัดปทุมวดี เพื่อกราบหารือการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ทั้งนี้ นายวีระ กล่าวภายหลังการหารือว่า จากการเข้าพบกับรองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ท่านเห็นว่าความร่วมมือในปัจจุบันได้มีอยู่แล้วในทุกๆ ด้าน ทั้งสองชายแดนไทย-กัมพูชามีการไปมาหาสู่กัน มีการท่องเที่ยวระหว่างกัน มีการค้าชายแดนร่วมกัน ส่วนชาวไทยมีการเข้าไปเที่ยวนครวัตที่เสียมเรียบ มีการเข้าไปลงทุนมาเป็นดำลับที่ 8 สิ่งที่อยากจะผลักดันให้มากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องศาสนา ทั้งสองประเทศมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักที่คนส่วนใหญ่นับถือโดยให้ความร่วมมือเพื่อเกิดความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ในส่วนของวธ. มีการส่งเสริมทั้งด้านโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การนำเด็กและเยาวชนเข้าถึงหลักศาสนา การสวดมนต์ในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะในวันนี้ได้มาเชิญชวนให้ชาวพุทธกัมพูชาได้ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ที่ผ่านมามีวัดต่างๆ ในหลายประเทศได้ตอบรับแล้ว เช่น ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ลาว จีน ศรีลังกา เมียนมาห์ อินเดีย ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักคือมากราบเชิญชวนสมเด็จพระสังฆราชาของกัมพูชาได้ร่วมส่งเสริมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี โดยทั้งสองพระองค์ได้มอบหมายให้พระสังฆาธิการทั้งสองฝ่ายได้จัดกิจกรรมดังกล่าวร่วมกันแล้ว

“จึงเป็นไปได้ว่า สมเด็จพระมหาสังฆนายกซึ่งเป็นพระสังฆาธิการปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์กัมพูชา ได้สั่งการไปยังวัดต่างๆ ให้จัดกิจกรรมสวดมนต์ร่วมกันในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ โดยในวันนี้ท่านก็ได้สั่งการในรูปแบบนี้ไปแล้ว ซึ่งคาดว่าในค่ำคืนของการสวดมนต์ข้ามปีจะมีการถ่ายทอดสดจากประเทศต่างๆ เช่น ประเทศเมียนมาห์ สวดที่พระเจดีย์ชเวดากอง ที่อินเดีย สวดที่พุทธคยา ศรีลังกา สวดที่วัดพระเขี้ยวแก้ว อินโดนีเซีย สวดที่วิหารบุโรพุทโธ เข้ามายังส่วนกลางในประเทศไทยด้วย” รมว.วธ. กล่าว