วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ตั้งโรงทานทำข้าวกล่องช่วยบุคลากรทางการแพทย์-ประชาชน

0
260

พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.64  โรงทานวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ ได้ร่วมกันทำอาหาร(ข้าวกล่อง) เพื่อนำไปมอบให้โรงพยาบาลศรีสะเกษ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

ทั้งนี้ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้จัดตั้งโรงทานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เพื่อสนองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.ที่ผ่านมา มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตได้ร่วมทำอาหารเป็นข้าวกล่องที่เน้นความสด สะอาด และปรุงสุกร้อนๆ นำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาล พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งที่ผ่านมาโรงทานวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ได้ทำข้าวกล่องไปมอบให้ตามสถานที่ต่างๆ มาแล้วเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้เสียสละทำงานอย่างหนักอยู่ในเวลานี้ และในวันที่ 7 มิ.ย.นี้ก็จะนำไปมอบให้โรงพยาบาลศรีสะเกษอีก 100 กล่อง วันที่ 8 มิ.ย. นำไปมอบให้ประชาชนบ้านตูม อ.ศรีรัตนะ อีก 200 กล่อง

“บ้านตูม อ.ศรีรัตนะ เป็นหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 กันทั้งหมู่บ้าน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ จึงขอเป็นหนึ่งในแรงใจเพื่อให้ชาวบ้านได้มีกำลังใจและก้าวพ้นวิกฤตินี้ไปให้ได้ ขณะนี้จังหวัดศรีสะเกษ ภาพรวมยังมีสถิติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่น่าเป็นห่วงอยู่ในระดับหนึ่ง แต่จะอย่างไรก็ตามท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการ คณะสงฆ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษและประชาชนชาวศรีสะเกษก็ได้ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อจะฝ่าฟันวิกฤตินี้ไปด้วยกัน” พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าว