วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม 515 ครัวเรือน – พศ. สั่งพศจ.เร่งสำรวจวัด-พระสงฆ์เพื่อจัดทำแผนช่วยเหลือ

0
716

จากสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุล และพายุคาจิกิ ส่งผลกระทบในหลายจังหวัด โดยความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม(มส.) และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ได้ประสานคณะสงฆ์และหน่วยงานในพื้นที่ เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นที่ผ่านมาแล้วนั้น

ล่าสุด พระมหาวรพล วรพโล พระสอนคุณธรรม จริยธรรม เผยแผ่ธรรมะโมเดิร์น วัดท่าหลวง จ.พิจิตร ได้รายงานสรุปการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร (สาธารณสงเคราะห์) มายัง มจร.ว่า คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร โดยพระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มจร. รักษาการเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง และเครือข่ายลูกศิษย์จิตอาสา ได้ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 กันยายน ณ ชุมชนเทศบาลตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จำนวน 60 ครอบครัว ตำบลหนองหลุม อำเภอตะพานหิน จำนวน 45 ครอบครัว วันที่ 4 กันยายน ลงพื้นที่อำเภอสากเหล็ก ชุมชนเทศบาลสากเหล็ก  สากเหล็กเหนือ 130 ครอบครัว วันที่ 5 กันยายน ลงพื้นที่ตำบลหนองปลาไหล จำนวน 155 ครอบครัว มีผู้ป่วยติดเตียง 5 ราย ตำบลวังทรายพูน หมู่ 9-14 จำนวน 130 ครอบครัว และอำเภอสากเหล็ก จำนวน 150 ครอบครัว

ด้านนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) โฆษกพศ. กล่าวว่า จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นั้น ในเบื้องต้นสำนักงานพระพุทธฯได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ในพื้นที่ ให้ประสานกับป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด (ปภ.จ.) เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการสำรวจวัดที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหาย พบว่า ในขณะนี้มีวัดที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุ “โพดุล” จำนวน 178 วัด จาก 20 จังหวัด

รองผอ.พศ. กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานพระพุทธฯ และมส.โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ได้ให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยการลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่พระสงฆ์และชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเบื้องต้นไปแล้ว และเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติพศ. โดยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธฯ (พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์) ได้เน้นย้ำให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล ประสานการทำงานร่วมกับคณะสงฆ์ในพื้นที่ และศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย สำรวจวัดที่ได้รับความเสียหายเพื่อสรุปรวบรวมข้อมูลวัดที่ได้รับผลกระทบสำหรับจัดทำแผนให้การช่วยเหลือ และจัดสรรเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์แก่วัดที่ได้รับความเสียหายต่อไป