วิกฤตโควิด พระธรรมทูตไทยในต่างแดนยืนยัน “ผูกพันกับวัด-ห่วงโยมมาก” ไม่หนีกลับไทย

0
79

พระเมธีธรรมาจารย์(เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า จากการที่อาตมาได้ให้ข่าวปรากฏตามสื่อโดยทั่วไปว่า เวลานี้พระธรรมทูตไทยในทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะลำบาก ปฏิบัติศาสนกิจในทางสงฆ์ได้ยาก วัดต้องปิด พบปะผู้คนไม่ได้  โยมมาวัดไม่ได้ พระธรรมทูตเองก็ต้องดูแลป้องกันตัวเองให้ดี ดังนั้นการเป็นอยู่โดยทั่วไปในห้วงเวลานี้จึงเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเอง

จากการที่ได้พูดคุย สอบถามตัวแทนธรรมทูตไทยในทั่วโลกและการประเมินสถานการณ์ในการเป็นอยู่ของพระพระธรรมทูตไทยในต่างแดนนั้น มีประเด็นหลัก ดังนี้ 1.ได้รับการช่วยเหลือหรือมีการร้องขอความช่วยเหลือจากคณะสงฆ์ไทย หรือไม่ 2. อยากให้สถานทูตไทยในประเทศนั่นๆเข้าไปช่วยเหลืออะไรหรือไม่3. อยากให้ญาติโยมช่วยเหลืออะไรบ้างไหม 4. อยากเดินทางกลับมาเมืองไทยเป็นชั่วคราวหรือไม่

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า คำตอบของพระธรรมทูตไทยในทั่วโลกต่างตอบเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ด้านการช่วยเหลือจากคณะสงฆ์ไทยนั้น สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ได้ให้ความห่วงใย ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด สั่งการและช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสมในแต่ละโซนประเทศอยู่แล้ว

สำหรับสถานทูตไทยในแต่ละแห่งนั้นพระธรรมทูตกล่าวว่า เห็นใจ เพราะเจ้าหน้าที่ก็มีน้อย อยากให้เน้นการช่วยเหลือคนไทยเป็นอันดับแรกก่อน

ญาติโยมจะช่วยอะไรได้บ้าง ในเรื่องนี้พระธรรมทูตบอกว่า อยากให้ญาติโยมช่วยตนเองให้ได้ ให้โยมระมัดระวัง ดูแลตัวเองและครอบครัวให้ดี ปฏิบัติตามกฎของประเทศนั้นๆ ให้เคร่งครัด วัดยังพออยู่ได้ในภาวการณ์เช่นนี้

พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า สุดท้ายพระธรรมทูตไทยในทุกมุมโลกอยากเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวหรือไม่ พระธรรมทูตต่างตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่กลับแน่นอน ยืนยันว่าไม่หนีกลับไทยแน่นอน ด้วยเหตุผลว่า ตายเป็นตาย จะไม่ยอมทิ้งวัดและญาติโยมเด็ดขาด นอกจากนี้พระธรรมทูตไทยในต่างแดนยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ได้ผ่านหลักสูตรการอบรมในโครงอบรมพระธรรมทูตที่ มจร ได้ปฏิญาณตนเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาก่อนจบหลักสูตร ได้ผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างหนักมาแล้วทุกรูป พระธรรมทูตจึงต้องทำหน้าที่ตนเองให้สมบูรณ์ สุดความสามารถ นอกจากนั้นแล้วยังมีความผูกพันกับวัดและห่วงโยมมาก เพราะทั้งพระและโยมต่างก็พลัดบ้านเกิดเมืองนอนมาอาศัยอยู่แดนไกล ความผูกพันนี้ วันนี้จึงกลายเป็นครอบครัวพุทธไทยในต่างแดนไปซะแล้ว อย่างนี้แล้วจะให้พระธรรมทูตทิ้งวัดและทิ้งโยมไปได้อย่างไร