วัดไร่ขิง เชิญชวนสาธุชนร่วมงานบวช 1,000 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวง ร.9 ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

0
2123

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินธโร) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ในเดือนตุลาคม 2560 จะเป็นช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนั้น วัดไร่ขิง โดยคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยและสถาบันพระพุทธศาสนา จึงได้ร่วมกับ พศ. และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 21 หน่วยงาน ดำเนินการจัดโครงการอุปสมบทหมู่ จำนวน 1,000 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพขึ้น โดยเปิดรับชายไทยจากทั่วประเทศเข้าร่วมอุปสมบทตามโครงการดังกล่าว ซึ่งทางวัดไร่ขิง ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะทยอยบวชรุ่นละ 100 รูป โดยรุ่นแรกจะบวชในวันที่ 16 ก.ค. 2560 นี้

พระเทพศาสนาภิบาล กล่าวอีกว่า ส่วนรุ่นที่ 2 บวช 13 ส.ค. รุ่นที่ 3 บวช 24 ก.ย. และรุ่นที่ 4 บวช 15 ต.ค. โดยเมื่อถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทางวัดตั้งเป้าหมายบวชให้ได้ 400 รูป จากนั้นจะทยอยบวชให้ครบ 1,000 รูปตลอดปี 2561 เพื่อถวายพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยระยะเวลาการบวชจะบวชตั้งแต่ 9 วันขึ้นไปตามมติมหาเถรสมาคม(มส.) โดยไม่ถือเป็นวันลา รวมทั้งผู้ที่อุปสมบทครั้งนี้ จะได้เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วย

อย่างไรก็ตาม การอุปสมบทหมู่รุ่นแรก ได้มีผู้แจ้งความจำนงมาเต็มจำนวน 100 คนแล้ว โดยผู้ที่สนใจเข้าอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศลในรุ่นต่อไป หรือผู้สนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพหรือร่วมทำบุญในการอุปสมบทหมู่ครั้งนี้ สามารถติดต่อได้ที่พระอุโบสถวัดไร่ขิง หรือที่สำนักงานวัดไร่ขิง โทร.03-4323 616 หรือที่พระมหาไกรวรรณ์ โทร.08-1647 0847