วัดไร่ขิง-พศ. จัดพิธีมอบผ้าไตรแก่ผู้อุทิศบวชถวายในหลวง ร. 9 รุ่นที่ 4 จำนวน 170 คน “เจ้าคุณแย้ม” ขอให้ทุกคนภาคภูมิใจ ทำดีในสิ่งที่ทำได้ยากยิ่ง

0
2011

 

 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 16.00 น. ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง วัดไร่ขิงโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดพิธีมอบผ้าไตรแก่ผู้อุทิศตนเข้าบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 170 คน ในโครงการบรรพชาอุสมบทหมู่ 1,000 รูป อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รุ่นที่ 4

โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล (ท่านเจ้าคุณแย้ม) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางพจนีย์ คุ้มฉายา ภริยาพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และนางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ ร่วมในการมอบผ้าไตร

               

พระเทพศาสนาภิบาล กล่าวสัมโมทนียกถาว่า การเข้าบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น นับเป็นเรื่องที่ยากและจะไม่มีอีกแล้วในชีวิตของเรานี้ เนื่องจากรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม(มส.) ได้อนุญาตให้บวชได้ 15 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาราชการ ที่พิเศษกว่าก็คือ ต้องบวชไม่น้อยกว่า 15 วันถึงจะบวชได้ โครงการนี้ถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่ต้องจำกัดเรื่องอายุ ถ้าเกิน 70 ปีไม่สามารถเข้ามาบวชกับโครงการนี้ได้ อาตมาเองยึดถือหลักของพระพุทธเจ้า คือการประหยัด ได้ประโยชน์ ถูกต้องเหมาะสม แม้จะมีเวลาบวชเพียง 15 วัน แต่การปฏิบัติจะต้องเข้ม เข้มทั้งการตรวจหลักฐาน การต้องมีใบรับรองแพทย์ และต้องผ่านการคัดกรองจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วย จึงขอให้ทุกท่านจงภาคภูมิใจในสิ่งที่ท่านมีความตั้งใจกระทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

พระเทพศาสนาภิบาล กล่าวด้วยว่า ในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ในการจัดพิธีกรรมเป็นไปตามหลักการของพระพุทธศาสนา และทุกคนขอให้ทำใจที่ไม่สามารถบวชในพระอุโบสถวัดไร่ขิงได้ทั้งหมด ที่นี่คงเข้าพิธีอุปสมบทได้เพียง 50 รูป อีกส่วนหนึ่งต้องไปบวชที่วัดใกล้เคียงกัน แต่ถึงอย่างไรทุกคนก็ถือว่าเป็นลูกของหลวงพ่อวัดไร่ขิงเหมือนกันทั้งหมด บุญกุศลที่ได้บวชครั้งนี้นับว่ายิ่งใหญ่ ขอให้จดจำไปตลอดชีวิต อาตมาเองก็ปลาบปลื้มใจ ผอ.พงศ์พร ท่านก็ปลื้มใจ จึงยากที่จะพูดความรู้สึกในใจให้ฟัง เมื่อบวชแล้วทุกท่านจะต้องไปปฏิบัติธรรมจำวัดที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ หลวงพ่อเองก็จะเข้าไปเยี่ยมเยียนบ่อยๆ ขอให้สบายใจ และให้ตั้งใจทำสมาธิ เดินจงกรม อุทิศบุญกุศลถวายแด่องค์พ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ทุกๆ วัน และขอให้เอาใจสู้แล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับตัวเรา

พระมหา ดร.ไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ กล่าวว่า การรับสมัครเข้าบรรพชาอุปสมบทรุ่นที่ 4 นี้ มีผู้สมัครเป็นจำนวนมาก แต่ต้องจำกัดรับไว้เพียง 170 คน ซึ่งมีทั้งประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรต่างๆ เช่น สมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธ จำนวน 26 คน เจ้าหน้าที่ พศ. จำนวน 25 คน สถาบันพระปกเกล้า 6 คน การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (BTS) 29 คน เป็นต้น โดยในวันพรุ่งนี้ (15 ต.ค.) จะเป็นพิธีปลงผมนาค พิธีบรรพชาเป็นสามเณร จากนั้นจะเป็นพิธีอุปสมบททั้งในวัดไร่ขิง และวัดใกล้เคียง ก่อนจะเข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ถ.พุทธมณฑลสาย 8 เป็นเวลา 15 วัน