“วัดไร่ขิง” จัดบวชรุ่นที่ 2 ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 กำลังพลทหารราบที่ 23 สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

0
2327

 

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม (วัดไร่ขิง) ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดพิธีบรรพชาอุสมบทหมู่ในโครงการบรรพชาอุสมบทหมู่ 1,000 รูป อุทิศถวายเป็นราชกุศลเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รุ่นที่ 2 โดยพระมหา ดร.ไกรวรรณ์ ชินทตฺติโย หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ เป็นประธานสงฆ์ในพิธีบรรพชาหมู่ และพลเอก เอกชัย   ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ พล.ต.ต. ปิยะ ต๊ะวิชัย รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางผู้มีเกียรติ บิดา มารดาและญาติมิตรผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทจำนวนมากร่วมในพิธี

นายชัยรัตน์ ตระกูลรังสิ ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม แห่งที่ 2 กล่าวว่า สืบเนื่องในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ในการสืบสานพระราชปณิธานตั้งมั่นทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พศ. และคณะศิษยานุศิษย์วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ได้มีความคิดริเริ่มที่จะจัดโครงการบรรพชาอุสมบทหมู่ 1,000 รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมีความประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัย ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา พัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม สามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน ชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กร และส่วนรวม เพื่อตั้งมั่นในการทำความดีต่อประเทศชาติ สืบสานพระพุทธศาสนาตามพระราชปณิธานต่อไป

ผช.เลขานุการศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ กล่าวต่อไปว่า การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 1,000 รูป ครั้งที่ 2 นี้ ได้รับความร่วมมือจากกองทัพบก อนุมัติให้กำลังพล(โดยสมัครใจ) สังกัดกรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีพระเทพศาสนาภิบาล (หลวงพ่อเจ้าคุณแย้ม) รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เป็นพระอุปัชฌาย์ และหลังพิธีอุปสมบทเสร็จสิ้นแล้ว พระภิกษุที่บวชใหม่ทั้งหมดจะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจและปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม แห่งที่ 2 อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 27 ส.ค. ถึงวันที่ 6 ก.ย. รวม 10 วัน