วัดไผ่ล้อม เชิญร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล บวชฟรี!!!

0
220

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม กล่าวว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราวโดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นมิ่งขวัญ ศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า พระองค์ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันเป็นแบบอย่างที่ดี ที่พสกนิกรไทยควรยึดถือปฏิบัติสืบต่อไป และเนื่องในโอกาสสำคัญตามที่ทางวัดไผ่ล้อมได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล บวชฟรี  เมื่อบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้ว ให้รำลึกถึงสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ และควรแก่การรำลึกถึง คือความเป็นมนุษย์ แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นผู้มีบุญที่ได้เข้าศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวอีกว่า กำหนดการตามลำดับดังนี้ โดยก่อนหน้าพิธีประมาณ 1 เดือน ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการตรวจสอบ จะต้องฝึกซ้อมท่องขานนาค  ซักซ้อมพิธีการบรรพชา (อุปสมบท)ให้ได้ตามเกณฑ์ โดยในวัน 27 พฤศจิกายน เป็นการซักซ้อมพิธีการบรรพชา (อุปสมบท) นอนพักค้างคืนที่วัด วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563  ในเวลา 09.00 น. พิธีปลงผมนาค  ในเวลา 10.00 น.จะทำการอาบน้ำนาค ส่วนเวลา 13.00 น.ต่อจากนั้น จะมีพิธีทำขวัญนาค  วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น. จะมีพิธีแห่นาคเข้าพระอุโบสถวัดไผ่ล้อม ในส่วนเวลา 09.00 น.จะทำพิธีบรรพชานาคหมู่  ในเวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพล  และเวลา 13.00 น. พิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดไผ่ล้อม จึงเสร็จสิ้นพิธีการ

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล บวชฟรี!!! ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ในครั้งนี้ ด้วยคณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล ต่างมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีโอกาสได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เพียรรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ อันเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย โดยคณะศิษย์หลวงพ่อพูล  คณะศิษยานุศิษย์หลวงพี่น้ำฝนจึงได้ร่วมกันจัดให้มีพิธีนี้เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้เกิดโรคระบาดโควิด-19 จึงทำให้ต้องมีการเลื่อนโครงการฯออกมา ซึ่งในทุกๆ ปีจะมีโครงการฯในช่วงก่อนวันเข้าพรรษา เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาและรับการอบรมตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และที่สำคัญบวชฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม บำเพ็ญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล โดยเปิดรับศิษยานุศิษย์ที่มีจิตศรัทธาทุกคนอย่างไม่เลือกชั้นวรรณะ  ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาเพื่อร่วมโครงการฯแล้วอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดการตามลำดับดังนี้  คือ เริ่มรับสมัครและจากนั้นฝึกซ้อมท่องขานนาค , ซักซ้อมพิธีการบรรพชาอุปสมบท  โดยเป็นการซักซ้อมพิธีการบรรพชาอุปสมบท นอนค้างคืนที่วัด พิธีปลงผมนาค  อาบน้ำนาค ทำขวัญนาค พิธีแห่นาค พิธีบรรพชานาคหมู่ ถวายภัตตาหารเพล และพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดไผ่ล้อม จึงเสร็จสิ้นพิธีการ ซึ่งในระหว่างที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้อยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ มีการจัดกิจกรรมรวม 15 วัน เป็นการฝึกการสวดมนต์ เจริญสมาธิ การประพฤติปฏิบัติและเรียนรู้จากคณะสงฆ์ที่จะมีการจัดกำหนดการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางธรรมอย่างเข้าใจ สามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมพิธีอุปสมบท สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. 095-782-5656 , 095-441-9979, 085-415-6464