วัดไผ่ล้อม เชิญร่วมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ อนุรักษ์พิธีทำขวัญนาค สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา 9 มิ.ย.นี้

0
846

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นมิ่งขวัญ ศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า พระองค์ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันเป็นแบบอย่างที่ดี ที่พสกนิกรไทยควรยึดถือปฏิบัติสืบต่อไป และเนื่องในโอกาสสำคัญทางวัดไผ่ล้อมได้จัดให้มีพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 14.09 น. พิธีทำขวัญนาค โดยหมอทำขวัญ อาจารย์ทศพล หิมพานต์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพิธีทำขวัญนาค ซึ่งมีมาแต่โบราณเป็นการเรียกพิธีบวชคนเป็นพระ ภิกษุว่า “บวชนาค” สะท้อนให้เห็นลักษณะพิธีกรรมของพระพุทธศาสนา พิธีบวชนาคยุคแรกยังมีร่องรอยเหลืออยู่ ประเพณีบวชสมัยก่อนใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน คือ วันแรกทำขวัญ วันที่สองบวช วันที่สามฉลองพระ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไป บางรายทำขวัญตอนสาย แล้วบวชตอนบ่ายวันเดียวกัน แต่บางรายไม่ทำขวัญ เมื่อโกนหัวก็แห่เข้าโบสถ์บวชเลยก็ได้

สำหรับตามประเพณีเก่า วันแรกทำขวัญนาคตอนกลางคืน เพราะว่าวันรุ่งขึ้นเป็นวันบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา คำทำขวัญนาคบอกว่า “พ่อนาคเอ่ย วันพรุ่งนี้แล้วพ่อจะบรรพชาสิ้นมัวหมอง ทรงผ้ากาสาวพัสตร์ห่มครองเป็นภิกษุสงฆ์ นับเข้าเป็นญาติโดยตรงกับพระศาสนา อันหมู่มารร้ายนานาจงแพ้พ่าย” ฉะนั้นวันนี้ต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่ง เช่น ทำขวัญ เป็นต้น เพื่อให้ผู้จะบวชในวันพรุ่งนี้รำลึกถึง สิ่งที่ควรให้ความสำคัญ และควรแก่การรำลึกถึงก็คือความเป็นมนุษย์ แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งคือเป็นคนมีบุญ ได้พบพระพุทธศาสนา นับว่าพ่อนาคมีบุญมากจึงจะได้บวช ประเพณีทำขวัญนาค ก็คือ พิธีให้ความสำคัญแก่ผู้เป็นแม่ เพราะวันพรุ่งนี้เมื่อนาคเข้าโบสถ์แล้วแม่จะหมดหน้าที่

พิธีทำขวัญที่ให้ความสำคัญผู้เป็นแม่ เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิ มีคำทำขวัญพรรณนาเป็นลำดับ เมื่อตั้งครรภ์แล้วก็ถึงเวลาแพ้ท้อง จนกระทั่งคลอด หมอขวัญจะพรรณนาเป็นขั้นเป็นตอน จากนั้นก็เชิญขวัญ เบิกบายสี แล้วทำพิธีเวียนเทียนด้วยการขับร้องและบรรเลงเพลงนางนาค เหตุนี้ในพิธีทำขวัญนาคจึงให้ความสำคัญแก่บายสีและเวียนเทียน เมื่อเริ่มพิธีเวียนเทียน ดนตรีก็เริ่มบรรเลงและขับร้องเพลงนางนาค แต่ปัจจุบันนิยมเรียกว่าเพลงเรื่องทำขวัญ เพราะมีการปรับปรุงลำดับเพลงให้มีหลายๆ เพลง บรรเลงต่อเนื่องกันไปจนกว่าจะเสร็จพิธี และไม่ว่าจะบรรเลงเพลงเรื่องหรือเพลงชุดใดๆ ที่เกี่ยวกับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ จะต้องบรรเลงเพลงสาธุการเป็นเพลงแรก เพราะเป็นเพลงสัญลักษณ์ของการน้อมนมัสการพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ถือเป็นสิริมงคล จากนั้นจึงบรรเลงเพลงอื่นๆ เรียงลำดับไปตามแบบแผนที่กำหนดมาแต่โบราณ

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวอีกว่า เมื่อเสร็จสิ้นพิธีทำขวัญนาค เข้าสู่พิธีอุปสมบทหมู่ โดยวัดไผ่ล้อมได้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ด้วยคณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล ต่างมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมีโอกาสได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญ ถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เพียรรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ อันเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทย โดยคณะศิษย์หลวงพ่อพูล ได้จัดให้มีพิธีนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาและรับการอบรม ตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และ ที่สำคัญบวชฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า วัตถุประสงค์ในการจัดพิธี เพื่อให้ศิษยานุศิษย์ทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรม บำเพ็ญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล โดยเปิดรับศิษยานุศิษย์ที่มีจิตศรัทธาทุกคนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ  ซึ่งขณะนี้ได้มีผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดการตามลำดับดังนี้ คือเริ่มรับสมัครและจากนั้นฝึกซ้อมท่องขานนาค , ซักซ้อมพิธีการบรรพชาอุปสมบท โดยเป็นการซักซ้อมพิธีการบรรพชาอุปสมบท ต้องนอนค้างคืนที่วัด พิธีปลงผมนาค  อาบน้ำนาค ทำขวัญนาค พิธีแห่นาค พิธีบรรพชานาคหมู่ ถวายภัตตาหารเพล และพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดไผ่ล้อม จึงเสร็จสิ้นพิธีการ

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้อยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ มีการจัดกิจกรรมรวม 15 วัน เป็นการฝึกการสวดมนต์ เจริญสมาธิ การประพฤติปฏิบัติและเรียนรู้จากคณะสงฆ์ที่จะมีการจัดกำหนดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทางธรรมอย่างเข้าใจ สามารถนำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมพิธีอุปสมบท สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม โทร. 085- 4156464, 061-7826264