“วัดไผ่ล้อม” เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร

0
246

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 ที่ วิหารพระพุทธเมตตาประธานพร วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล  แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร พร้อมคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม โดยมีนายแพทย์วิโรจน์ รัตนอมรสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

การจัดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลครั้งนี้ วัดไผ่ล้อมได้ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โรงพยาบาลนครปฐม และศาลจังหวัดนครปฐม ศาลแขวนนครปฐม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7  สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม และสถานศึกษาในพื้นที่ร่วมกันจัดพิธี โดยมีคณะผู้บริหารสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม คณะผู้บริหารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7  คณะผู้บริหารโรงพยาบาลนครปฐม คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม  คณะอาจารย์ นักศึกษา จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษานครปฐม คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม พูลประชาอุปถัมภ์  คณะครู นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งพสกนิกร และคณะศิษย์วัดไผ่ล้อม ร่วมในพิธีจำนวนมาก

ตามที่ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ได้ออกประกาศ เรื่อง ให้คณะสงฆ์ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ตามที่ สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ลงวันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ความทราบแล้วนั้น   สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเป็นพิเศษ ต่อจากการสวดมนต์ทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

*****************************************************************