วัดไผ่ล้อม นครปฐม เปิดกรุพระทองเหลืองนำมาหลอมเป็นเชื้อชนวนเททองหล่อ “พระองคุลีมาลเถระ”

0
755

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เปิดกรุพระทองเหลืองที่ญาติโยมนำมาถวายสะเดาะเคราะห์จากที่เก็บไว้ใต้พระอุโบสถจำนวนมากตั้งแต่สมัยหลวงพ่อพูล เพื่อนำมาหลอมเป็นเชื้อชนวนในการเททองหล่อพระองคุลีมาลเถระ ขนาดสูง 3 เมตร และรูปหล่อ องคุลีมาล สูง 1 เมตร โดยจะมีพิธีในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ ซึ่งเป็นวันครบ อายุ 50 ปี ของพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม

ในพิธีหลอมชนวนในครั้งนี้ ได้มีคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชน ที่ทราบข่าวและประชาชนที่เดินทางมากราบสังขารหลวงพ่อพูล และทำบุญที่วัดไผ่ล้อมได้เข้ามาร่วมพิธี ท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายลงมาตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนที่จะเริ่มพิธีทำให้เกิดความร่มเย็น

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวว่า การจัดพิธีหลอมชนวนทองเหลืองในวันนี้ สืบเนื่องจากการที่มีนิมิตของหลวงพ่อพูล ซึ่งท่านได้แสดงจิตว่าช่วงสถานการณ์เวลานี้คนไทยลำบากและสังคมกำลังเกิดปัญหาควรที่จะมีการจัดทำอะไรเพื่อให้เป็นการเตือนสติกับประชาชนที่กำลังหลงผิดหรือได้กระทำความผิด ให้ลด ละ เลิก สิ่งไม่ดีทั้งปวง ซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้วันวิสาขบูชา และเป็นวันที่หลวงพ่อพูลท่านละสังขารในวันพระใหญ่ เมื่อ 17 ปีที่แล้ว จากนั้นได้มาตรองคิดว่าจะทำอะไรให้เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงตัวในการกลับตัวกลับใจ ของผู้ที่เคยหลงผิดซึ่งหลายคนได้กลับมาตั้งหลักดำเนินชีวิตต่อไปได้ แต่ก็ยังอีกมากที่ยังไม่สามารถกลับตัวกลับใจได้ ประเด็นเรื่องนี้ จึงได้นำมาซึ่งการจัดสร้างประติมากรรม พระองคุลีมาลเถระ ขนาดสูง 3 เมตรและรูปหล่อองคุลีมาล ขนาดความสูง 1 เมตร โดยเป็นรูปหล่อทองเหลืองทั้งคู่ ยืนอยู่ข้างกันเพื่อแสดงให้เห็นก่อนที่ท่านจะบวชได้ไล่สังหารผู้คนไปถึง 999 คน และมีการตัดนิ้วมาร้อยเป็นสร้อยติดตัวไว้ กับช่วงที่ท่านได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว   มนุษย์เราทำผิดแล้วรู้จักแก้ไข สามารถกลับตัวกลับใจและพัฒนาตัวได้เสมอ

ดังเช่นการนำพระพุทธรูปทองเหลืองซึ่งเป็นพระที่ประชาชนได้นำมาถวายหลวงพ่อพูลสำหรับการสะเดาะเคราะห์เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ซึ่งได้ถูกจัดเก็บไว้ใต้พระอุโบสถของวัดมานานไม่ได้ใช้งาน ไร้ประโยชน์  จึงได้นำกลับมาทำประโยชน์หล่อ พระองคุลีมาลเถระ เพื่อเตือนสติเตือนใจคนในช่วงเวลานี้ดีกว่าจะปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นของที่ไม่ได้ใช้งาน  และยังมีคุณค่าในการเตือนสติ สร้างสังคมให้ดีได้ ส่วนทองเหลืองช่วงนี้มีราคาสูงมาก จะจัดสร้างก็ต้องใช้ปัจจัยเป็นจำนวนมาก การรีไซเคิลของที่มีอยู่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ย่อมดีกว่าโดยที่ไม่ต้องไปเดือดร้อนญาติโยม ซึ่งหากใครจะนำทองเหลืองมาถวายก็สามารถนำมาร่วมบุญในการเป็นชนวนสำหรับการเป็นมวลสารในการเททองหล่อพระในครั้งนี้ได้เช่นกัน

“พระองคุลีมาลเถระ ที่จัดสร้างขึ้นจะมีการเททองหล่อในวันที่ 12 มิถุนายน นี้ โดยจะถือเอาวันดังกล่าวซึ่งเป็นวันครบรอบอายุ 50 ปีของอาตมาในการจัดพิธีโดยเมื่อมีการจัดสร้างเสร็จสิ้นก็จะมีการนำมาตั้งไว้ที่วัดไผ่ล้อม เพื่อให้ประชาชนได้มากราบไหว้บูชาและนำเอาแบบอย่างของท่านมาเป็นวิธีคิดในการกลับตัวกลับใจของประชาชน ซึ่งก็อยู่ที่ตัวเองว่าจะตั้งใจเป็นคนดีได้หรือไม่ ดังที่องคุลีมาลได้สติเมื่อได้รับฟังประโยคเดียวขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แนวทางในการหยุดฆ่าคน และกลับมาเป็นพระอรหันต์ได้ในที่สุด” หลวงพี่น้ำฝน กล่าวปิดท้าย

*****************************************************************