วัดไผ่ล้อม จัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 สร้างธรรมทายาทไว้ในพระบวรพุทธศาสนา

0
527

วันที่ 21พฤษภาคม 2565 ที่วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม เป็นประธานจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล โดยกองทุนบวชฟรี จัดขึ้นทุกเดือน เดือนละครั้ง เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา สร้างธรรมทายาทไว้ในพระบวรพุทธศาสนาสืบไป โดยในครั้งแรกนั้น จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตรงกับวันมาฆบูชา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน กล่าวว่า โครงการฯในวันนี้มีผู้มาสมัครและผ่านเกณฑ์คัดเลือก จำนวน 17 คน โดยทุกคนพร้อมใจอุปสมบท ศึกษาพระธรรม ทั้งที่ระยะนี้จะมีข่าวทำให้ชาวพุทธหดหู่ใจ แต่บุคคลที่มาอุปสมบทก็เต็มใจเข้ามาบวชในครั้งนี้  ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นมาเพราะอาตมาเห็นว่า เราจะต้องใช้วัดสร้างคน ปั้นคนให้เป็นคน ให้ออกมาเป็นคนที่ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้คุณคน จะคิดการสิ่งใดๆ ก็จะต้องมี ค.ว.ย.ห.  คิด วิเคราะห์ แยกแยะ ภายใต้เหตุผล  เป็นคุณธรรมพื้นฐานประจำใจที่จะไปอยู่ไหนๆ ก็ย่อมเจริญอย่างแน่นอน การเป็นพระ ชีวิตในสมณเพศถือเป็นเครื่องขัดเกลาอบรมบ่มนิสัยคนได้เป็นอย่างดี ทำให้คนมีวินัย และรู้จักคุณค่าในตนเอง อาตมาจึงจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น โดยจะจัดเป็นประจำทุกเดือน เดือนละครั้ง โดยมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ ช่วยส่งเสริมพระพุทธสาสนาและที่สำคัญ ผู้ที่เข้ามาบวชร่วมโครงการนี้บวชฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ขอแค่มีเสื้อขาว ผ้าขาวม้า และที่สำคัญที่สุดคือ หัวใจที่พร้อมจะรับการเปลี่ยนแปลง เท่านั่นแหละมาบวชที่วัดไผ่ล้อมได้แล้ว ขอแค่นั้นจริง ๆ

ในส่วนของผู้ที่สมัครเข้ามาบวชยังวัดไผ่ล้อม เมื่อบวชเป็นพระสงฆ์แล้วจะได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอน ประกอบสังฆกิจ ทำวัตรเข้า ทำวัตรเย็น รวมถึงช่วย เหลือกิจการต่าง ๆ ของวัด เช่น การทำความสะอาดวัด ร่วมกับพระสงฆ์รูปอื่น ๆ ทำหน้าที่ร่วมกันตามหลัก “อยู่แบบให้วัดอาศัย มิใช่มาอาศัยวัดอยู่”  วัดก็คือกองอิฐกองปูน แต่วัดจะเป็นวัดจริง ๆ มิใช่ซากวัดก็ด้วยมีพระที่ดูแลวัดให้เจริญหูเจริญตา เป็นที่ที่ใครเข้ามาก็รู้สึกอิ่มใจ สุขใจ พระจึงสำคัญสำหรับวัด ทำหน้าที่ของพระ ดูแลวัด ให้วัดเป็นที่พึ่งพิงทางใจของผู้คน เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐของพุทธศาสนิกชน แต่หากมาเพื่ออาศัยวัดอยู่ ก็ควรต้องตั้งคำถามว่าหน้าที่ของพระคืออะไร อยู่กินกับศรัทธาปสาทะญาติโยมหรือ แม้วัดหลายแห่งจะมีรายได้มากก็จริง แต่ว่ารายได้เหล่านี้มาจากศรัทธาญาติโยมที่เขาตั้งใจฝากไว้ในบวรพุทธศาสนา ให้นำไปเป็นประโยชน์แก่พระซึ่งมีหน้าที่จรรโลงพระพุทธศาสนา บำรุงด้วยปัจจัย 4 ให้ดำรงชีพได้เป็นหน่อเนื้อพุทธบุตรผู้สืบสานพระพุทธศาสนา แก่วัดอันเป็นศาสนสถานของพุทธศาสนา ขับเคลื่อนกิจการของพระศาสนา หรือนำไปเป็นสาธารณกุศลต่าง ๆ ผ่านทางวัด ทั้งหมดนี้คือความปรารถนาของญาติโยมที่เขาถวายเงินมา หรือจบเงินหยอดใส่ตู้ พระสงฆ์จึงต้องมีหน้าที่ทำให้ความปรารถนาของสาธุชนทั้งหลายเป็นจริง และนั่นทำให้เราต้องประพฤติตนให้วัดอาศัย ไม่ใช่อาศัยวัดอยู่

วัดไผ่ล้อมถือนโยบายนี้มาตลอด เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับถวายมา ไม่ว่าจะเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยหรือก้อนใหญ่ นั่นคือเงินในพระศาสนา นำมาจัดหาปัจจัยสี่ให้พระสงฆ์ และนำไปเป็นโบสถ์ วิหาร อันสวยสดงดงามถวายเป็นพุทธบูชา พระที่มาบวชยังวัดไผ่ล้อม ก็จะได้รู้ถึงคุณค่าของความเป็นพระ คุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ของญาติโยมที่เลี้ยงดูปัจจัยสี่แก่พระภิกษุสงฆ์

นอกจากนี้ การอยู่ร่วมกันเป็นคณะสงฆ์ เป็นการฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสามัคคี การมาเป็นพระภิกษุสงฆ์ คือการเป็นพี่น้องกัน มีพ่อคนเดียวกันคือพระพุทธเจ้า เรามาเป็นพุทธบุตร มาอยู่ด้วยกัน ทำงานด้วยกัน กินอยู่ด้วยกัน รู้จักคุณค่าของความสามัคคี รักษาศีล รักษาสมณสารูป ความสำรวมทั้งกาย วาจา ใจ ให้สมแก่การเป็นพระสงฆ์ ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ แม้จะไม่ได้ครองสมณเพศยาวนาน แต่อาตมาก็เชื่อว่า ผ้าเหลืองย่อมขัดเกลาจิตใจได้ อย่างน้อยที่สุดคือความสงบใจ ใส่สบงแล้วทรงพลังจริง ๆ นะ อยากรู้ก็มาบวชได้ อาตมายืนยันแน่นอน

เมื่อสึกออกไปเป็นฆราวาสแล้ว อาตมาหวังว่าคนคนนั้นจะกลายเป็นคนใหม่ที่มีคุณภาพของสังคม เป็นคนที่โบราณเรียกว่า “คนสุก” เป็น “ทิด” คือบัณฑิตผู้รู้ดีรู้ชอบ มีคุณธรรมประจำใจ ได้แก่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รู้คุณคน นั่นเอง

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติของทางวัดไผ่ล้อม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 095-782-5656  พระครูสมุห์พงษ์ดนัย หรือ LineID:0957825656 หรือหากสาธุชนท่านใดต้องการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพการอุปสมบท ก็สามารถติดต่อทางวัดได้เช่นกัน ขออนุโมทนา

*****************************************************************