วัดไผ่ล้อม จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ “วันเสาร์ห้า” เสริมมงคลหน้ากากผ้ายันต์นะปัดตลอด.

0
508

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563  ที่วัดไผ่ล้อม  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นำคณะพระสงฆ์วัดไผ่ล้อมสวดเจริญพระพุทธมนต์  เสริมมงคลหน้ากากผ้ายันต์นะปัดตลอด. เพื่อเสริมความเป็นมงคลกับผู้สวมใส่ ปัดเป่าสิ่งไม่ดี สิ่งไม่เป็นมงคล โรคภัยไข้เจ็บ สิ่งร้ายๆ ให้ออกไปหายไปจากโลกเรา โดยมีนายสมชาติ (เฮียเงี๊ยบ) สาลีพัฒนา เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบพุทธมณฑลสาย 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  ซึ่งมีพราหมณ์คณะศิษย์มีครู อ่านโองการอัญเชิญเทพยดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล

ลำดับต่อมา พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม นำคณะพระสงฆ์วัดไผ่ล้อมสวดเจริญพระพุทธมนต์  พระคาถานมัสการพระอรหันต์แปดทิศ  บทสวดรัตนสูตร บทสวดธรรมจักรกัปปะวัตตะนะสูตร พระคาถาชินบัญชร ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก บทสวดมหาสมัยสูตร มงคลจักรวาลใหญ่ คาถาป้องกันภัยสิบทิศ  บทจันทะปริตตปาฐิ  บทสุริยปริตตปาฐิ เพื่อเป็นการเสริมมงคลให้กับหน้ากากผ้ายันต์นะปัดตลอด มีความเป็นมงคลกับผู้สวมใส่ ปัดเป่าสิ่งไม่ดี สิ่งไม่เป็นมงคล โรคภัยไข้เจ็บ สิ่งร้ายๆ ให้ออกไปหายไป

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวว่า การสวดมนต์ถือว่าเป็นหลักเบื้องต้นในการน้อมจิตให้เข้าถึงคุณพระรัตนตรัย การสวดมนต์ถือเป็นการเจริญภาวนาอย่างหนึ่งซึ่งจะช่วยให้จิตใจของผู้สวดหรือผู้ฟังเกิดความสงบและเป็นสมาธิ การสวดมนต์ไม่ใช่เรื่องของการอ้อนวอนขอพรใดๆ แต่เป็นการเจริญอนุสติกัมมัฎฐานน้อมจิตให้ระลึกถึงคุณ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ พร้อมทั้งแผ่เมตตาจิตอันเป็นมิตรไมตรีให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย

พระพุทธมนต์หรือบทสวดแต่ละบทนั้นล้วนแต่ทรงคุณค่าด้วยหลักธรรมความหมายที่แสดงถึงการเปล่งสัจวาจา  อธิฐานจิตอ้างคุณพระรัตนตรัยที่เป็นสัจธรรมให้น้อมนำมาสู่กายและจิตของผู้ตรวจทั้งสิ้น มิได้มีความหมายในเชิงอ้อนวอนแต่อย่างใด โดยประโยชน์ที่ได้จากการเจริญหรือสวดมนต์นั้น ก็คือภาวะจิตที่เป็นสมาธิไม่ถูกกิเลสความโลภความโกรธความหลงรบกวนจิตใจชั่วขณะที่เปล่งวาจาสวดมนต์ เมื่อหมั่นสวดมนต์อยู่เสมอจิตก็สงบ เป็นสมาธิมากขึ้น เมื่อจิตสงบก็พบความสุขที่ส่งผลแก่การงาน ซึ่งจะพัฒนาความคิดสติปัญญาให้สามารถปฎิบัติหน้าที่หรือประกอบกิจการคุณงามความดีต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผู้ที่สวดมนต์เป็นประจำจะสามารถสร้างสมาธิ จิตอันมีพลังส่งผลให้เป็นคนใจเย็นมีสติปัญญารอบคอบมีความอดทนรู้จักเหตุผลไม่หงุดหงิดรำคาญใจต่อสิ่งที่มากระทบ สามารถปฎิบัติหน้าที่การงานและแก้ไขปัญหาชีวิตของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

“ดังนั้นบรรพบุรุษพุทธศาสนิกชนไทยจึงมีคตินิยมในการเจริญพระพุทธมนต์หรือสวดมนต์กันอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะในวิถีชีวิตประจำวันหรือในโอกาสวันสำคัญต่างๆ  ทั้งนี้เพื่อความสงบแห่งจิตใจ ความปลอดโรคภัยไข้เจ็บ  ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง  เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระประมุข และถวายเป็นพุทธบูชา ซึ่งได้ปฎิบัติต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบัน และเนื่องในวันนี้เป็นวันเสาร์ 5 วันที่มีพลัง หลวงพี่จึงได้จัดพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อรับพลังจากวันเสาร์ 5 นี้ด้วย สำหรับหน้ากากชุดแรกญาติโยมและคณะศิษย์สั่งจองกันมามากจนปิดรับไปแล้วโดยจะเริ่มทยอยส่งหลังจากนี้ได้แล้วตามคิวที่จองกัน ในส่วนของรุ่นใหม่นั้นมี 1.สีขาว  2.สีผ้าพระธิเบต  3.สีส้มจีวร  4.สีเขียว และ5.สีใบมะขาม สามารถสั่งจองได้แล้ว และจะทยอยส่งได้ในวันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไปในชุดที่ 2 รายได้เพื่อสบทบกองทุนหลวงพ่อพูล เพื่อการสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์” หลวงพี่น้ำฝน กล่าว