วัดไผ่ล้อม จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ‘เคาท์ดาวน์ รับพรปีใหม่’ ณ วิหารหลวงพ่อพูล

0
337

วัดไผ่ล้อม จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี – หล่อพระพุทธเมตตา หน้าตัก 32 นิ้ว ‘ขอขมากรรม  ถอนคำสาบาน  ถอนคำสาปแช่ง’ ล้างสนิมในใจ!! ฉลองความสุข ‘เคาท์ดาวน์ รับพรปีใหม่’ ร่ำรวย  โชคดี  มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้อย่างยิ่งใหญ่ ในวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562  เวลา 19.09 น. ณ วิหารหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม  ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ทายาทศิษย์เอกหลวงพ่อพูล อัตตะรักโข พระอมตะเถราจารย์ วัดไผ่ล้อม นครปฐม จัดพิธีสืบสานตำนานพระเวท สวดนพเคราะห์เสริมบารมี บูชาพระประจำวันเกิด เพื่อคุ้มครองป้องกันสรรพภยันตรายทั้งปวง ในคืนส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.2562 รับพรปีใหม่ พ.ศ.2563

หลวงพี่น้ำฝน บอกว่า การขอขมากรรมต่อกันมีหลักฐานปรากฏชัดเจนในสังคมสงฆ์ ในสมัยพุทธกาลที่ต้องอยู่ในอารามเดียวกันเป็นจำนวนหลายรูป เป็นสังคมสงฆ์ ในบรรดาพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นต่างมาจากกลุ่มคนในสังคมทุกชนชั้นวรรณะ และมีพื้นเพทางการศึกษา หรือกิริยามารยาทในการพูดจา หรือการปฏิบัติตัวที่แตกต่างกัน ตามพื้นฐานของการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันในสมัยครองเรือน การมาจากกลุ่มคนที่แตกต่างกันและปฏิบัติตัวต่างกันในเบื้องต้นนั่นเอง ย่อมทำให้การกระทำของแต่ละคนนั้นไปสร้างความขุ่นเคือง หรือการล่วงล้ำก้ำเกินต่อกัน ทั้งโดยเจตนา และไม่เจตนา

การขอขมากรรมที่ถือปฏิบัติมาแต่ครั้งโบราณกาล ด้วยการขอขมาต่อเพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์ทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวร งดโทษ ไม่โกรธเคือง ไม่จองเวรต่อกัน การขอขมากรรมมีหลักฐานปรากฏในหมู่สงฆ์ ที่ได้กระทำล่วงเกิน ด้วย กาย วาจา ใจ ทั้งต่อหน้า และลับหลัง เจตนาและไม่เจตนา ขอขมาต่อการกระทำของตนที่ได้ทำผิดพลาดไปแล้ว จึงจะถูกรับกลับเข้าหมู่สงฆ์เช่นเดิม แสดงให้เห็นถึงการขอขมากรรม และให้อโหสิกรรม ย่อมนำมาซึ่งความสุขใจอย่างแท้จริง ซึ่งพิธีขอขมากรรม ตำรับหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม ดำเนินตามขนบธรรมเนียมแบบชาวพุทธเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีความขุ่นข้องหมองใจ อุปมาเหมือนมีสนิมเกาะกินจิตใจ

กำหนดการ  เวลา 18.09 น. บัณฑิต อ่านโองการเทพยดา พร้อมบูชาถวายเครื่องสังเวยต่อเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลาย เวลา 18.19 น. พิธีเทองหล่อพระ “พระพุทธเมตตาประธานพร” ขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว ซึ่งอานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ กล่าวคือ 1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ 2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย 3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้ว  ก็จะเลิกเว้นการจองเวร 4. เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษ เสือร้าย  ไม่อาจเป็นภัย 5. จิตใจสงบ ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล 6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฎเกินความคาดฝัน ครอบครัวสุขสันต์ วาสนายั่งยืน 7. คำกล่าวเป็นสัตย์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา 8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี  ความทุกข์หายเข็ญ สตรีจะได้เกิดเป็นชาย 9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาเลิศล้ำ บุญกุศลเรืองรอง 10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็น เป็นเนื้อนาบุญอย่างอเนกทุกชาติของผู้สร้าง ที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ

การจัดสร้างพระพุทธรูป เป็นกุศลดังกล่าว ฉะนั้นการทำบุญสะเดาะเคราะห์ หรือขอพร การขอขมาลาบาปตลอดจนการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เป็นต้น  หากได้สละทรัพย์สินเงินทองเพื่อจัดกิจการดังกล่าวด้วย  ก็จะเป็นผลานิสงส์สืบต่อไป

จากนั้น เวลา 22.00 น. ด้วยเดชะบุญญาภินิหารแห่งองค์หลวงพ่อพูล ด้วยความเมตตาในมโนธรรม ของพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ “หลวงพี่น้ำฝน” จัดพิธีขอขมากรรม พร้อมคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม สวดถอนกรรม ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่กำลังถูกสนิมกัดกินจิตใจ เพื่อบรรเทาทุกข์  ตั้งจิตอธิษฐานประกอบกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต ดำเนินชีวิตในทางที่ชอบ

เวลา 24.00 น. หลวงพี่น้ำฝน นำสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่  ณ วิหารหลวงพ่อพูล ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เคาท์ดาวน์ เริ่มต้นชีวิตใหม่ ส่งท้ายปีเก่า รับพรปีใหม่  ร่ำรวย  โชคดี  มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้ น้อมนำอานุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอยู่ทั้งปวงในโลกใบนี้ ปกปักรักษาให้ญาติโยมมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป เป็นเสร็จพิธี

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมพิธีต้องมาด้วยตนเอง และควรมาก่อนเวลา สอบถามรายละเอียดโทร. 085- 4156464, 061-7826462, 061-7826264 www.watpailom.org