วัดไผ่ล้อม จัดพิธีวิสาขบูชารำลึก 108 ปีชาตกาล ครบรอบ 15 ปี หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข

0
185

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 บริเวณภายในวิหารพระพุทธเมตตาประทานพร วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพ่อน้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นประธานในพิธีวิสาขบูชารำลึก 108 ปีชาตกาล ครบรอบ 15 ปี พระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ละสังขาร มี บริพันธ์ ชัยภูมิ นายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม  นายสมชาติ สาลีพัฒนา (เฮียเงี๊ยบ) เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ และศิษยานุศิษย์  ร่วมรับพลังแห่งความโชคดีมีชัย สำเร็จสมปรารถนา ในวาระครบรอบ 108 ปี ชาตกาลหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ละสังขาร

พิธีเริ่มด้วยคณะบัณฑิตศิษย์มีครู กล่าวอัญเชิญเทพยดา  บูชาครูบูรพาจารย์ บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่สถิตอยู่ภายในวัดไผ่ล้อมแห่งนี้  ตามที่พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม จัดพิธีนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีนั้น ปีนี้ถือเป็นปีพิเศษและไม่อนุญาตให้ผู้ไม่ส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 ทำให้ต้องเข้มงวดในการจัดพิธี โดยจะมีเพียงคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม เจริญพระพุทธมนต์ และคณะศิษย์เพียงไม่กี่คน เข้าร่วมพิธี ซึ่งมีนัยยะที่ดีงาม เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งที่มองไม่เห็น  เพื่อเป็นการบูชาองค์เทพต่างๆ บูชาครูบาอาจารย์อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เนื่องในโอกาสครบรอบ 108  ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อัตตะรักโข สุดยอดพระอมตะเถราจารย์ ที่ท่านได้เมตตาต่อศิษย์ทุกคนเสมอมา จวบจนละสังขารจากไป

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันวิสาขบูชารำลึกสิ่งสำคัญที่สุดเราได้รู้สึกถึงความกตัญญูกตเวทีเป็นที่ตั้ง จึงได้จัดพิธีในการบวงสรวงบูชาหมู่ทวยเทพทั้งหลายที่ปกปักรักษาอภิบาลพระพุทธศาสนานั้นให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยสืบต่อไป   เพราะฉะนั้นวันนี้ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาที่เราทั้งหลายจะต้องรำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  หลักธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ท่าน  และในวันนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ  ตรัสรู้และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน คือเป็นวันอัศจรรย์ของเราชาวพระพุทธศาสนา คือวันวิสาขบูชา รวมไปถึงพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระมงคลสิทธิการ หลวงพ่อพูล อตฺตรฺกโข ท่านได้ละสังขารเมื่อวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ตรงกับ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป็นการตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นวันอัศจรรย์เช่นกัน พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลนั้นได้อบรมสั่งสอนคณะศิษยาศานุศิษย์ และในทุกๆ ปีเมื่อครั้งท่านยังไม่ละสังขารก็ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีในวันวิสาขบูชา ของทุกๆ ปี อาตมาภาพก็สืบสานต่อเรื่อยมาก็เป็นบ่อเกิดแห่งการทำพิธีบวงสรวงบูชารำลึกนึกถึง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยการยึดหลักแห่งคุณงามความดีนั้นเป็นสำคัญในการตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสิ่งสำคัญที่สุด องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทิ้งคำสั่งสอนไว้  ซึ่งประกาศว่าให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติในการทำแต่ความดีทั้งปวง   ลดละเลิกสิ่งไม่ดีทั้งปวง นี่คือสิ่งสำคัญที่สุด

“พวกท่านทั้งหลาย ทั้งคณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างเข้าใจและตระหนักดีมีทั้งคนทำความดีแล้วก็คนทำความชั่วนั้นปะปนกันไป  โดยเฉพาะวัดไผ่ล้อมนั้นยึดมั่นถือมั่นต่อความกตัญญูกตเวทีเป็นที่ตั้งอยู่แล้วจึงได้จัดพิธี เพื่อรำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รำลึกนึกถึงแห่งองค์บรมครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนคณะศิษย์มาโดยตลอด เพราะฉะนั้นศิษย์ยานุศิษย์ทั้งหลาย ที่ปีนี้ไม่ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจอธิฐานขอพรนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ” พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ กล่าว

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม โทร.085-4156464, 061-7826462, 061-7826264 www.watpailom.org