วัดไผ่ล้อม จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ 61 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล

0
447

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2563) ที่วัดไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครปฐม วัดไผ่ล้อม ได้มีการจัดพิธีอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และส่งเสริมพระพุทธศาสนา  โดยมี  พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสมชาติ สาลีพัฒนา (เฮียเงี๊ยบ) เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลานายเงี๊ยบ เป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรจีวร และนายพรเทพ เห็นศิริกุล นายกสมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพถวายเครื่องอัฐบริขารอุปสมบท โดยมีคณะศิษย์หลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข คณะศิษยานุศิษย์หลวงพี่น้ำฝน ร่วมเป็นเจ้าภาพ

การอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 61คน  เข้าร่วมพิธีปลงผม ก่อนเข้าพิธีทำขวัญนาค โดยหมอก้อง, วัฒนา เพชรสุพรรณ, น้องโซดา, น้องมินท์  พร้อมวงปี่พาทย์  ก่อนจะเข้าสู่ภาคพิธีบรรพชาอุปสมบท เป็นพระภิกษุสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยในปีนี้ได้เน้นเรื่องการที่ให้พระภิกษุสงฆ์ที่บวชใหม่ทุกรูป ต้องสามารถสวดมนต์ได้อย่างแคล่วคล่อง อักขระบาลีออกเสียงชัดเจนไม่ติดขัด เพราะทุกรูปตั้งใจมาบวชเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจ  เพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน   และมีจิตสำนึกแห่งความกตัญญูกตเวทีอย่างถ่องแท้ และหลังจากนี้ต่อไปก็จะเน้นเรื่องการสวดมนต์ทุกบทให้ได้ ทั้งนี้จะมีพระอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมาให้การอบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้อย่างเต็มเปี่ยม อีกทั้งทางวัดไผ่ล้อมได้จัดเตรียมบุคลากรมาบรรยายอบรมด้านพระธรรมวินัยในเบื้องต้น เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่บวชในโครงการนี้มีความแตกฉาน

หลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม กล่าวว่า สำหรับโครงการอุปสมบทหมู่ถวายพระราชกุศลในทุกๆ ปี รวมทั้งในครั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทางวัดไผ่ล้อมดูแลทุกสิ่งอย่างให้มีความบริบูรณ์ที่สุด โดยให้พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่บวชใหม่มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นมิ่งขวัญ ศูนย์รวมจิตใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทยทั่วหล้า พระองค์ทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี ทรงยึดมั่นในหลักทศพิธราชธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา อันเป็นแบบอย่างที่ดี ที่พสกนิกรไทยควรยึดถือปฏิบัติและรักษาประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป