วัดไผ่ล้อม จัดพิธีถวายสักการะสรีระหลวงพ่อพูล สรงน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนผ้าครอง เข้มมาตรการโควิด-19

0
234

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม กล่าวว่า การจัดให้มีพิธีถวายสักการะสรีระพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล สวดพระพุทธมนต์ ประกอบพิธีสรงน้ำ เช็ดตัว เปลี่ยนผ้าครอง ที่สังขารหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ในปีนี้ซึ่งเป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่อนุญาตให้ญาติโยมมาร่วมพิธีกันที่มีจำนวนมากเหมือนทุกๆ ปี จะมีเพียงคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมสวดพระพุทธมนต์  และคณะศิษยานุศิษย์ใกล้ชิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลเท่านั้น และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข ท่านอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์ ด้วยความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย เสมอต้นเสมอปลาย มีความเมตตาต่อศิษยานุศิษย์ทุกชั้นวรรณะอย่างเท่าเทียมกัน  ท่านสร้างคุณประโยชน์ไว้มากมายในบวรพุทธศาสนา เป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม ถาวรวัตถุทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นจากความตั้งใจ จรรโลงไว้เพื่อคุณงามความดี มีหลักยึดพระธรรมในการรังสรรค์ด้วยความเสียสละ เพื่อสังคมส่วนรวมอย่างแท้จริง

 

สำหรับพิธีเปลี่ยนผ้าครองสังขารหรือเรียกว่าวันสรงน้ำให้กับหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโขนั้น โดยทางวัดได้จัดพิธีดังกล่าวนี้มาทุกๆ ปี ครั้งนี้นับได้เป็นเวลา 15  ปีแล้ว ซึ่งจะเป็นที่น่าสังเกตว่าสังขารของหลวงพ่อพูล อตฺตรกฺโข จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นอยู่ทุกปี โดยเฉพาะเส้นผมของหลวงพ่อพูลที่งอกออกมาตลอดทุกปี แม้แต่เล็บเท้าก็งอกออกมาเช่นกัน  เมื่อเรานำร่างสังขารของท่านออกจากโรงแก้วมาทำพิธีสรงน้ำเปลี่ยนผ้าครองทุกคนจะได้เห็นเป็นน่าอัศจรรย์แต่ในครั้งนี้กลับเปลี่ยนแปลงมากกว่าปีก่อนๆ คือร่างสังขารของหลวงพ่อพูลฯที่เป็นสีดำ วันนี้เรานำร่างท่านมาสรงน้ำชำระร่างกายเปลี่ยนผ้าครอง สังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยว่า ร่างสังขารท่านได้เปลี่ยนสีไปจากเดิมจากผิวกายสีดำ  ในส่วนแขนและหน้าอกหลวงพ่อพูลก็จะเริ่มเป็นสีทองเหลืองอร่ามจนเห็นได้ชัดมากในปีนี้ 

ตามที่ท่านได้อบรมสั่งสอนศิษย์ยานุศิษย์ทั้งหลายทั้งที่ทันพระเดชพระคุณหลวงปู่หรือไม่ทันก็ตามขอให้อยู่ในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักชัย  ซึ่งคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมได้ยึดมั่นถือมั่นต่อบรมครูบาอาจารย์ก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล  ครูบาอาจารย์นั้นสำคัญที่สุดเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้สร้างวัดไผ่ล้อมนี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  ทำความดีตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม  ต่างมีจิตใจที่มีความขยัน  ซื่อสัตย์ อดทน และรู้บุญคุณ  4 ข้อนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลท่านได้อบรมสั่งสอนคณะศิษย์ยานุศิษย์ทั้งหลายที่เข้าถึงหลักธรรมแก่นแท้   ท่านสอนอยู่แค่ 4 ข้อนี้  เพราะฉะนั้นญาติโยมลองเอาไปใช้  ไปอบรมสั่งสอนลูกๆ หลานๆ ของทุกท่าน ก็คือ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และรู้บุญคุณ  ลูกหลานของท่านนั้นก็จะเป็นคนดีในสังคมไทย  ยึดมั่นถือมั่นต่อหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  คณะสงฆ์วัดไปล้อมทุกรูปคณะศิษย์ยานุศิษย์ทั้งที่ได้มา ณ ที่นี้และไม่ได้มา ก็ขอให้อธิฐาน ขอพร พรใดที่ประเสริฐ พรใดที่ล้ำเลิศ ขอจงบังเกิดแก่ญาติโยมทั้งหลาย  ด้วยความเคารพศรัทธาในบรมครูบาอาจารย์  คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล  ที่ท่านละสังขารในวันวิสาขบูชาเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เป็นเวลา 15 ปี  ถ้าท่านมีอายุอยู่ก็จะมีอายุครบ 108 ปี

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูล ท่านเป็นตัวอย่าง  ท่านเป็นแบบอย่างให้ทุกคนได้เห็นว่าทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บและก็ตาย ไม่มีใครหนีพ้นไปได้แม้แต่คนเดียว  เพราะฉะนั้น นี่คือหลักธรรมอันแท้จริงเพราะฉะนั้นหลวงปู่ท่านก็ได้ละสังขารจบชีวิตมนุษย์ในร่มกาสาวพัสตร์ ในวัยอายุ 93 ปี ผ่านการละสังขารไปแล้ว 15 ปีสังขารของพระเดชพระคุณหลวงปู่นั้นขณะนี้กลายเป็นสีทองเหลืองอร่าม เพราะฉะนั้นด้วยความเคารพศรัทธาในพระรมครูบาอาจารย์ให้ยึดมัน  ถือมั่น ต่อคำสั่งสอน ซึ่งสืบทอดพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เพราะฉะนั้นพระทุกรูป ศิษย์ทุกคนต่างมีความตระหนักดีกับคำสั่งสอนนี้  จึงจะเกิดแต่สิ่งที่ดีงาม ซึ่งทุกคนก็จะต้องตายทุกคน ไม่มีใครหนีผลแม้แต่คนเดียวที่เป็นแบบอย่างสุดยอดก็ คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปรินิพพานไปนานแล้วแต่หลักธรรมคำสั่งสอนที่ท่านได้ทิ้งไว้  เป็นพระธรรมคำสั่งสอนนั้นใช้ได้จริงจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 มันจะรุนแรงเพียงใด ถ้าเราใช้หลักธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือการปลง  รับรองได้ว่าท่านทั้งหลายก็จะมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ ดังนั้นญาติโยมที่มาและอยู่ทางบ้านก็ดี  อานิสงส์สำคัญก็คือท่านจะได้รับไปทุกท่านเพราะฉะนั้นหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้นที่จะนำสังขารของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนลงมาถวายเปลี่ยนผ้าครองไตรจีวรให้แก่พระเดชพระคุณทุกๆ ปี ซึ่งปีนี้ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ญาติโยมมาเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ไวรัสโควิด-19 นั้น ก็ทำให้ญาติโยมเดินทางไปมาลำบากมาก็ต้องเว้นระยะห่าง ก็ขอให้ญาติโยมมีแต่ความเจริญ  มีแต่ความสุข  ขออานิสงส์การทำความดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูลได้ทิ้งไว้ให้แก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย จงเป็นเครื่องชี้นำให้ท่านทั้งหลายมีแต่ ความเจริญรุ่งเรือง  ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายไปด้วยการใช้สติ  ปัญญา  ในการดำเนินชีวิต  ให้พบ แต่ความสุข  ความโชคดีขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความ โชคดี โชคดี โชคดี ทั่วกันทุกท่านเทอญฯ หลวงพี่น้ำฝนได้กล่าวไว้

ติดต่อสอบถาม ติดตามข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของวัดไผ่ล้อม (หลวงพ่อพูล) จ.นครปฐม ติดตามเพจได้ที่ https://web.facebook.com/watpailom.np หรือ สอบถามรายละเอียด โทร. 085-4156464 และ 061-7826264 / line id : 085-4156464