วัดไผ่ล้อม ขอเชิญร่วมพิธีขอขมากรรม ตั้งสัจจะ ลด ละ เลิก เลว ‘ปฏิญาณตนเริ่มต้นชีวิตใหม่’ ในโอกาสมงคลวันเข้าพรรษา

0
1135

รายงานข่าวจากวัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม แจ้งว่า ในวันที่ 17กรกฎาคม 2562 เวลา 18.09 น. ทางวัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งสัจจะวาจา ลด ละ เลิกสิ่งไม่ดีทั้งปวง โดยทำการปฏิญาณตนเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันเข้าพรรษา และร่วมพิธีขอขมากรรมถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง ทำบุญอุทิศผลบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการขอขมากรรมต่อเพื่อนมนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลาย งดโทษไม่โกรธเคือง ไม่จองเวรต่อกัน ขอขมากรรมต่อการกระทำของตนที่ได้ทำผิดพลาดไปแล้ว ให้อโหสิกรรม

โดยตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิญาณตนเริ่มต้นชีวิตใหม่ ด้วยเดชะบุญญาภินิหารแห่งองค์หลวงพ่อพูล ด้วยความเมตตาในมโนธรรมของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทุกรูป และเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิต ในโอกาสมงคลวันเข้าพรรษา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต หน้าที่การงาน อำนาจวาสนาบารมี ค้าขายดีมีกำไร หมดทุกข์หมดโศก หมดโรคหมดภัย ร่ำรวยมั่งมี โชคดีมีความสุข

พิธีเริ่มเวลา 17.09 น. คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และศิษยานุศิษย์วัดไผ่ล้อม ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เวลา 18.09 น. บัณฑิตศิษย์มีครู อาจารย์เชน พงษ์พรหม ณภัทรไพบูลย์ อาจารย์กบ สักกเทพ วานิช อ่านโองการบูชาเทพยดา พร้อมบูชาถวายเครื่องสังเวยต่อเทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

จากนั้นญาติโยมกล่าวขอขมากรรม อุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้ว ให้มารับผลบุญดังกล่าวโดยถ้วนหน้า จากนั้น “หลวงพี่น้ำฝน” พร้อมคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อม สวดถอนกรรม  ถอนคำสาบาน ถอนคำสาปแช่ง

เมื่อเสร็จพิธี ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ รับพรมงคล ขอให้ทุกท่าน ร่ำรวย โชคดี มีความสุข บริสุทธิ์กาย วาจา ใจ และที่สำคัญผู้เข้าร่วมพิธีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังได้รับแจกมงคลวัตถุ พระพุทธเมตตาประทานพร เนื้อผงพุทธคุณปัดทอง สอบถามได้ที่วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม โทร. 085-4156464 , 061-7826264

หลวงพี่น้ำฝน กล่าวว่า สำหรับการขอขมากรรมก็คือ “คำขอขมาโทษ” จากกรรมที่เคยทำไม่ดี และขอถอนความอาฆาต ความพยาบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ กรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด ทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ตัวญาติโยม อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย

แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่โยมก็ตาม โยมขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับโยม เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป และด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ญาติโยมทั้งหลาย พร้อมทั้ง ครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณของโยม พ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัย เสนียดจัญไรและอุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป

นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จเทอญ หากโยมเคยจงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดามารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณ และเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่โยมด้วย หากโยมมีเจ้าของในตัวติดตามมา โยมขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ โยมจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้โยมและครอบครัว ตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โรคภัยใด ๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้โยมมีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ โยมขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง และหากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี และหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับโยม ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม โยมยินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความอาฆาต ความพยาบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้โยมพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรม ขอให้พ้นจากนรกภูมิ และพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างแท้จริง ขอเจริญพร