วัดไผ่ล้อมส่งตัวแทนมอบหน้าผ้ามัสลิน “ยันต์นะปัดตลอด” (แบบเด็ก) ให้นักเรียน

0
95

พระครูปลัดสิทธิวัฒน์(หลวงพี่น้ำฝน) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม  ได้มอบให้ นายไชยอนันต์ ดลชัยกรร์สกุล ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิหลวงพ่อพูล นำหน้ากากผ้ามัสลิน “ยันต์นะปัดตลอด” (แบบเด็ก) จำนวน 1,000 ชิ้น มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมีนายจำรัส ตั้งตระกูลธรรม นายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง รับมอบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ทรงคนอง อ.สามพราน โดยนายสุวิทย์ ฤทธิ์คำรพ รองนายกอบต.ทรงคนอง รับมอบ และโรงเรียนบ้านท่าตลาด อ.สามพราน มีนางพัชรี เกษรบุญนาค หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสามพราน เป็นผู้แทนนำไปมอบ พร้อมทั้งนำมอบให้นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี จ.กาญจนบุรี