วัดไทยนอร์เวย์ ร่วมกับ ว.พระธรรมทูตมจร. จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพนักงานการบินไทย 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “สมเด็จพระราชินี”

0
2831

 

ผู้สื่อข่าว thairnews รายงานจากกรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ว่า เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 วัดไทยนอร์เวย์ ร่วมกับวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพนักงานการบินไทย จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ วัดไทยนอร์เวย์ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์  มีเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทย พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยในนอร์เวย์ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

พระโสภณวชิราภรณ์ (ไสว โชติโก) รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร. กล่าวว่า พนักงานการบินไทยที่เข้าบรรพชาอุสมบทรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 6 จะอยู่ศึกษาปฏิบัติธรรม ณ วัดไทยนอร์เวย์ ไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 โดยวิทยาลัยพระธรรมทูต มจร.ได้จัดส่งอาจารย์จากวิทยาลัยพระธรรมทูตไปให้การอบรมตามหลักสูตรของมหาเถรสมาคม(มส.) ตลอดโครงการ

พระโสภณวชิราภรณ์  กล่าวต่อว่า ในวันนี้  (12 สิงหาคม) สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออสโล นำโดยนายประสิทธิพร เวทย์ประสิทธิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัทการบินไทย คณะกรรมการสโมสรพนักงานการบินไทย ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นพร้อมกับครอบครัวและชุมชนไทยในนอร์เวย์ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษาด้วย

…………………………………………………..