“วัดโมลีโลกยาราม” สำนักเรียนบาลีดีเด่นอันดับ 1 ประจำปี 2566

0
125

นายพงศ์พล โยธินทวี ผอ.กลุ่มงานมหาเถรสมาคม รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 20/2566 ได้รับทราบบัญชีรายชื่อสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาดีเด่นในการสอบบาลีสนามหลวงปี 2566 โดยสำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวงได้ประมวลผลและสรุปผลการสอบของสำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาที่มีนักเรียนสอบบาลีสนามหลวงทุกประโยครวมกันได้มากที่สุด แบ่งตามเขตการปกครองคณะสงฆ์ อันดับ 1 ส่วนกลาง วัดโมลีโลกยาราม อันดับ 2 หนกลาง วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อันดับ 3 หนเหนือ วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ อันดับ 4 หนตะวันออก วัดศรีบุญเรือง จ.เลย และอันดับ 5 หนใต้ วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา สำหรับอันดับ 1 – 10 ตามเขตการปกครองคณะสงฆ์ มีดังนี้ ส่วนกลาง 1.วัดโมลีโลกยาราม 286 รูป 2.วัดศรีเอี่ยม 63 รูป 3.วัดอาวุธวิกสิตาราม 39 รูป 4.วัดเบญจมบพิตร 33 รูป 5.วัดสุทธาโภชน์ 31 รูป 6.วัดราชบพิธฯ 28 รูป 7.วัดบวรนิเวศวิหาร 27 รูป 8.วัดกัลยาณมิตร 25 รูป 9.วัดพรหมวงศาราม 23 รูป 10.วัดปากน้ำ 22 รูป

รองโฆษกพศ. กล่าวต่อไปว่า หนกลาง 1.วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี 173 รูป 2.วัดชัยมงคล จ.ชลบุรี 45 รูป 3. วัดบัวขวัญ จ.นนทบุรี 42 รูป 4. วัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 35 รูป 5. วัดชูจิตธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา 30 รูป 6. วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ 28 รูป 7. วัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา 28 รูป 8. วัดพระนอนจักรสีห์ จ.สิงห์บุรี 18 รูป 9. วัดสวนหงส์ จ.สุพรรณบุรี 17 รูป 10. วัดตะโก จ.พระนครศรีอยุธยา 17 รูป หนเหนือ 1.วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 46 รูป 2. วัดจองคำ จ.ลำปาง 37 รูป 3. วัดบ้านขุน จ.เชียงใหม่ 34 รูป 4. วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ 19 รูป 5. วัดไทรเหนือ จ.นครสวรรค์ 15 รูป 6. วัดสังฆานุภาพ จ.กำแพงเพชร 11 รูป 7. วัดพญาภู จ.น่าน 11 รูป 8. วัดสวดดอก จ.เชียงใหม่ 10 รูป 9. วัดดอนไชย จ.ตาก 10 รูป 10. วัดศรีโคมคำ จ.พะเยา 10 รูป

นายพงศ์พล กล่าวอีกว่า หนตะวันออก 1. วัดศรีบุญเรือง จ.เลย 52 รูป 2. วัดชัยศรี จ.ขอนแก่น 35 รูป 3. วัดสนมหมากหญ้า จ.อุบลราชธานี 34 รูป 4. วัดประสานศรัทธา จ.หนองบัวลำภู 33 รูป 5. วัดป่าอัมพวัน จ.อุดรธานี 32 รูป 6. วัดศรีวิชัยวนาราม จ.เลย 31 รูป 7. วัดพราหมณี จ.นครนายก 28 รูป 8. วัดไวกูลฐาราม จ.อุดรธานี 22 รูป 9. วัดชัยพร จ.หนองคาย 21 รูป 10. วัดโพนชัย จ.เลย 21 รูป และหนใต้ 1.วัดหาดใหญ่สิตาราม จ.สงขลา 15 รูป 2. วัดโคกสมานคุณ จ.สงขลา 13 รูป 3. วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง 12 รูป 4. วัดขันเงิน จ.ชุมพร 8 รูป 5. วัดหงษ์ประดิษฐาราม จ.สงขลา 6 รูป 6. วัดพระธาตุวชิรมงคล จ.กระบี่ 6 รูป 7. วัดธรรมโฆษณ์ จ.สงขลา 5 รูป 8. วัดประดู่พัฒนาราม 5 รูป 9. วัดไตรวิทยาราม 5 รูป

*****************************************************************