วัดโพธิ์ชัย หนองคาย – วัดพระพุทธบาท สระบุรี ลงพื้นที่นำถุงยังชีพช่วยพระสงฆ์-ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

0
1039

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 12.30 น. พระราชรัตนาลงกรณ์ เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย นำคณะสงฆ์วัดโพธิ์ชัยพระอารามหลวง กองงานเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสจ.หนองคาย สมาคมหนองคายการกุศล (กู้ภัยประจักษ์หนองคาย) นำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น ถุงผ้า จำนวน 242 ถุง ถุงยังชีพ 446 ถุง น้ำดื่ม 100 โหล พร้อมด้วยเงินช่วยเหลือเบื้องต้น จำนวน  377,130 บาท มอบถวายแก่วัดจำนวน 7 วัด และผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 240 ครอบครัว

ทั้งนี้เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย พร้อมคณะยังมอบวัตถุมงคล “หลวงพ่อพระใส” ปฏิทินหลวงพ่อพระใส ปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย โดยมี ท่านเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี วัดมณีวนาราม พระครูกิตติคุโณภาส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตอุบลราชธานี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชน เป็นการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญและกำลังใจในเขตตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

(ชมคลิป)

วันเดียวกัน พระธรรมปิฎก เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัด ในฐานะประธานฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์สระบุรี และคณะเดินทางไปถวายปัจจัยและมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับพระสงฆ์และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดทรายงาม วัดเหล่าหุ่ง อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร และมอบถวายที่วัดมณีวนาราม โดยพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พระครูกิตติคุโณภาส รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี  มจร รับมอบเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์และมอบให้กับชาวบ้านในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ก่อนหน้านี้คณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี ได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมาแล้วที่จังหวัดร้อยเอ็ด