วัดอรุณฯเตรียมทำป้ายแนะนำนักท่องเที่ยว หลังพบโพสต์ท่าไม่เหมาะสม

0
266

พระครูปลัดสุวัฒนรัตนคุณ (ชุมพร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เลขานุการวัดอรุณฯ กล่าวว่า หลังสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งวัดอรุณฯเป็นอีกหนึ่งสถานที่แลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาชมความสวยงามของวัด และพระปรางค์วัดอรุณฯ ทั้งยังพบด้วยว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมที่จะแต่งตัวชุดไทยมาเที่ยวถ่ายรูปที่วัดอรุณฯ โดยบางคนมีการโพสต์ท่าที่ไม่เหมาะสม บางคนมีการเต้นหน้าพระปรางค์แล้วโพสต์คลิปวีดีโอลงทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ติ๊กตอก เป็นต้น ดังนั้นทางวัดจะมีการจัดทำป้ายคำแนะนำถึงการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม เบื้องต้นจะจัดทำเป็นภาษาไทย อังกฤษ และจีน เพื่อสื่อสารให้กับนักท่องเที่ยวปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมด้วย

“หลังจากการระบาดของโรคโควิด – 19 เริ่มคลี่คลาย มีจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะนิยมแต่งชุดไทยมาเที่ยวที่วัดอรุณฯ และสถานที่สำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งที่วัดอรุณฯประมาณการว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยววันละประมาณ 3,000 คน หากรวมนักท่องเที่ยวชาวไทยด้วยก็จะตกอยู่ประมาณวันละ 5,000 – 6,000 คน” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณฯ กล่าว

*****************************************************************