วัดสังเวชฯ เขตพระนคร พร้อมเป็น “อารามแห่งการตื่นรู้” เปิดรับนักท่องเที่ยว

0
151

พระเทพเวที (พล อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ เจ้าคณะภาค 6 กล่าวว่า วัดสังเวชฯ ได้มีการจัดพิธีสมโภชพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา หน้าตักกว้าง 49 นิ้ว และเสาอโศกมหาราช ความสูง 6.50 เมตร โดยมีการบวงสรวงสักการะ และพระสงฆ์ 89 รูปเจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา และเสาอโศกมหาราช พระครูพิพัฒน์กิจสุนทร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสบแสด จ.ลำปาง และคณะศิษยานุศิษย์ ได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อนำมาประดิษฐานที่วัดสังเวชฯ เพื่อเป็นการสื่อถึงการเป็นวัดตื่นรู้ ตามชื่อของวัดสังเวชฯ ซึ่งเป็นชื่อที่รัชกาลที่ 4 ทรงพระราชทานนามวัด ที่จากเดิมวัดแห่งนี้เคยชื่อวัดสามจีน และวัดบางลำพู ตามลำดับ ซึ่งตามชื่อสังเวชในความหมายของชื่อวัดนี้นั้น หมายถึงการกระตุ้นเตือน ตื่นรู้ ไม่ได้หมายถึงความเศร้า ความเหงา แต่อย่างใด ดังนั้นจึงต้องการที่จะพัฒนาวัดสังเวชฯ ให้เป็นวัดแห่งการตื่นรู้ และหากใครไม่สามารถเดินทางไปกราบไหว้เสาอโศก ที่ประเทศอินเดีย ก็สามารถเดินทางมากราบไหว้ที่วัดสังเวชฯได้

พระเทพเวที กล่าวต่อไปว่า วัดสังเวชฯ ถือเป็นพระอารามหลวงใจกลางเมือง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลาย ที่ผ่านมาตนได้ปรับปรุงพัฒนาวัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการจะเดินทางมาที่วัด  และขณะนี้มีความพร้อมแล้ว ดังนั้นจากนี้ไปจะเปิดวัดให้ประชาชน นักท่องเที่ยวได้เข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ซึ่งภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อบางลำพู” เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านโดยรอบวัด เชื่อกันในเรื่องให้โชค ทรัพย์สิน เงินทอง  ขณะที่ภายในพระวิหาร เป็นที่ประดิษฐานของ “หลวงพ่อรวยทรัพย์” นอกจากนี้วัดสังเวชฯ ยังมีความเชื่อมโยงกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ซึ่งเมื่อครั้งท่านเป็นสามเณร ท่านเคยมาอยู่ที่วัดสังเวชฯด้วย

ขอบคุณภาพ : เพจ โรงเรียนวัดสังเวช – Watsungwej School 

*****************************************************************