วัดศรีสุดาราม บางขุนนนท์ เปิดศาลามหาราชภักดี ให้ประชาชนสักการะพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ 9

0
4764

พระเทพประสิทธิมนต์  ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย เปิดเผยว่า ทางวัดได้เปิดศาลามหาราชภักดี เป็นพิพิธภัณฑ์ รังสรรค์สร้างรูปเหมือนรัชกาลที่ 9 ถวายพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร  เพื่อระลึกนึกถึงคุณูปการที่มีต่อปวงชนชาวไทย โอกาสนี้ขอเรียนเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สักครั้งหนึ่งในชีวิตก็จะเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

พระเทพประสิทธิมนต์ หรือ หลวงพ่อเณร กล่าวว่า เมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว มีลูกศิษย์ท่านหนึ่งได้สร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงพระผนวช สร้างจากวัสดุไฟเบอร์กลาส ขนาดเท่าพระองค์จริง มาถวายที่วัด และประดิษฐานที่ศาลาการเปรียญ ต่อมาทางวัดได้สร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ 70/84 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อศาลาสร้างเสร็จ จึงอัญเชิญพระบรมรูปดังกล่าวมาประดิษฐาน ถือว่าเป็นพระบรมรูปที่อาจจะมีอยู่ที่เดียวในประเทศไทย เพราะส่วนใหญ่การสร้างพระบรมรูปทรงพระผนวช จะเป็นลักษณะประทับนั่งสมาธิ หรือพับเพียบ แต่พระบรมรูปที่วัดศรีสุดาราม เป็นลักษณะพระองค์ประทับบนพระเก้าอี้ เหมือนพระองค์จริงมาก

ดังนั้นทางวัดจึงจัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล และเปิดให้ประชาชนเข้ามาสักการะพระบรมรูป เพื่อรำลึกถึงพระคุณูปการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอเรียนเชิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย แวะเวียนมาสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สักครั้งหนึ่งในชีวิต ที่ศาลามหาราชภักดี วัดศรีสุดาราม ได้ตั้งแต่เวลา  08.30 น  ถึง 17.00 น ทุกวัน