วัดลาดปลาเค้าจัดกิจกรรม “เทิดไท้องค์ราชันย์” เฉลิมพระเกียรติร.10

0
136

พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า ในฐานะเจ้าคณะเขตลาดพร้าว กล่าวว่า วัดลาดปลาเค้า และคณะสงฆ์เขตลาดพร้าว ร่วมกับกรมการศาสนา ได้ร่วมจัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2563 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา ที่วัดลาดปลาเค้า โดยมี พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานมอบทุนการศึกษา , เมล็ดพันธุ์พืชประทานจากสมเด็จพระสังฆราช, โล่เกียรติคุณผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและสังคม ให้กับพระภิกษุสามเณร และประชาชน รวมจำนวน 147 รูป/คน

พระมหาเขมานันท์ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมดังกล่าว กรมการศาสนา ร่วมกับวัดลาดปลาเค้า และคณะสงฆ์เขตลาดพร้าวจัดขึ้น โดยได้มีการมอบทุนการศึกษา 90 ทุน โล่เกียรติคุณผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนาและสังคมจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส. เพื่อเป็นกำลังใจต่อผู้ทำคุณความดี และมีการมอบเมล็ดพันธุ์พืชประทานจากสมเด็จพระสังฆราชให้คณะสงฆ์ในเขตลาดพร้าวนำไปดำเนินการปลูกผักสวนครัวช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ภายหลังการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังได้แจกทานให้กับผู้เดือดร้อนจากโรคโควิด-19 พร้อมกับปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่10 ด้วย ทั้งนี้วัดลาดปลาเค้าจะมีการจัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนทุกเดือนเพื่อเป็นการทำประโยชน์กับสังคม ช่วยเหลือชุมชน รวมทั้งช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงให้ได้มีกำลังสู้ต่อไปด้วย