วัดราชบพิธฯ แชมป์สอบนักธรรมปี 2562

0
1174

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้สมเด็จพระวันรัต  (จุนท์ พรหมคุตโต)  เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะผู้ช่วยสนองงานในสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 โดยสำนักเรียนที่มีผลสอบได้ของนักธรรม ดีเด่น อันดับที่ 1-10 ประกอบด้วย ส่วนกลาง 1.วัดราชบพิธฯ 2.วัดพระพิเรนทร์ 3.วัดยานนาวา 4.วัดบวรฯ 5.วัดธรรมมงคล 6.สำนักเรียนคณะเขตลาดกระบัง 7.สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน 8.วัดราชโอรสาราม 9.สำนักเรียนคณะเขตบางกะปิ 10.สำนักเรียนคณะเขตประเวศ-สะพานสูง

ส่วนภูมิภาค 1.สำนักเรียนคณะจ.นครราชสีมา 2.สำนักเรียนคณะจ.อุบลราชธานี 3.สำนักเรียนคณะจ.ขอนแก่น 4.สำนักเรียนคณะจ.เชียงใหม่ 5.สำนักเรียนคณะจ.บุรีรัมย์ 6.สำนักเรียนคณะจ.ศรีสะเกษ 7.สำนักเรียนคณะจ.อุดรธานี 8.สำนักเรียนคณะจ.ชลบุรี 9.สำนักเรียนคณะจ.ร้อยเอ็ด 10.สำนักเรียนคณะจ.เชียงราย  คณะธรรมยุต 1.สำนักเรียนคณะจ.อุดรธานี 2.สำนักเรียนคณะจ.สกลนคร 3.สำนักเรียนคณะจ.ขอนแก่น 4.สำนักเรียนคณะจ.กาฬสินธุ์ 5.สำนักเรียนคณะจ.อุบลราชธานี 6.สำนักเรียนคณะจ.นครราชสีมา 7.สำนักเรียนคณะจ.เลย 8.สำนักเรียนคณะจ.เชียงใหม่ 9.สำนักเรียนคณะจ.พระนครศรีอยุธยา 10.สำนักเรียนคณะจ.หนองคาย

ธรรมศึกษา ส่วนกลาง 1.สำนักเรียนคณะเขตมีนบุรี 2.วัดเสมียนนารี 3.สำนักเรียนคณะเขตสายไหม 4.วัดประยุรวงศาวาส 5.สำนักเรียนคณะเขตบึงกุ่ม 6.วัดบวรฯ 7.วัดยานนาวา 8.สำนักเรียนคณะเขตบางขุนเทียน 9.วัดเทพลีลา 10.วัดราชโอรสาราม ส่วนภูมิภาค 1.สำนักเรียนคณะจ.นครราชสีมา 2.สำนักเรียนคณะจ.บุรีรัมย์ 3.สำนักเรียนคณะจ.สุรินทร์ 4.สำนักเรียนคณะจ.อุบลราชธานี 5.สำนักเรียนคณะจ.กาญจนบุรี 6.สำนักเรียนคณะจ.ศรีสะเกษ 7.สำนักเรียนคณะจ.สุพรรณบุรี 8.สำนักเรียนคณะจ.นครปฐม 9.สำนักเรียนคณะจ.ขอนแก่น 10.สำนักเรียนคณะจ.สมุทรปราการ  คณะธรรมยุต 1.สำนักเรียนคณะจ.ร้อยเอ็ด 2.สำนักเรียนคณะจ.นครราชสีมา 3.สำนักเรียนคณะจ.สกลนคร 4.สำนักเรียนคณะจ.นครศรีธรามราช 5.สำนักเรียนคณะจ.อุบลราชธานี 6.สำนักเรียนคณะจ.ศรีสะเกษ 7.สำนักเรียนคณะจ.เพชรบูรณ์ 8.สำนักเรียนคณะจ.พระนครศรีอยุธยา 9.สำนักเรียนคณะจ.อุดรธานี และ 10.สำนักเรียนคณะจ.สงขลา