วัดราชบพิธฯ สืบสานประเพณีตักบาตรดอกไม้ “พระสังฆราช” ประทานอนุโมทนาพรรษานี้ให้เริ่มต้นลดการอิจฉา

0
1824

ขอบคุณภาพ Nation-Photo

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันเข้าพรรษา 9 กรกฎาคม เวลา 17.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระบัญชาให้พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในการนำคณะสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ออกรับบาตร บริเวณถนนราชบพิธด้านหน้าพระอุโบสถ โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธีตักบาตรดอกไม้จนเต็มบริเวณ

ขอบคุณภาพ Nation-Photo

พระพรหมมุนี กล่าวว่า สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระประสงค์จะเสด็จออกรับบาตรด้วยพระองค์เอง แต่เนื่องจากคณะแพทย์ เห็นว่าพระองค์ทรงประชวรด้วยพระอาการไข้หวัดอยู่ และเนื่องด้วยอากาศที่ร้อน คณะแพทย์จึงถวายคำแนะนำขอให้งดเสด็จออกมารับบาตร แต่อย่างไรก็ตาม พระองค์จะเสด็จลงพระอุโบสถ ในเวลา 18.30น. เพื่อประกอบพิธีกระทำสามีจิกรรม อธิษฐานเข้าพรรษาพร้อมกับคณะสงฆ์วัดราชบพิธฯ พร้อมกันนี้พระองค์ทรงประทานพระโอวาทให้กับพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมพิธีตักบาตรดอกไม้ด้วย ความว่า ในนามคณะสงฆ์วัดราชบพิธฯ ขออนุโมทนาพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมตักบาตรดอกไม้ในวันนี้ พุทธศาสนิกชนนิยมกล่าวคำว่า สาธุ ในสิ่งที่ดีงาม จึงขอปรารภความหมายคำว่า สาธุ เป็นภาษาบาลี แปลว่า ดีแล้ว ชอบแล้ว เป็นการแสดงออกในความพออกพอใจในสิ่งที่ควร ชาวพุทธมักกล่าวคำนี้ เพื่อแสดงความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุข แต่หากใครคิดว่า พูดคำว่าสาธุบ่อยๆ แล้วจะได้บุญ จะกลายเป็นสาธุหลงกิเลส และหากแต่มัวสาธุไปตามๆ กัน ก็ไม่ใช่สาธุทางพระพุทธศาสนา ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาเกิดขึ้น เพราะมีความอิจฉากัน ส่งผลให้เกิดการวิวาทกัน ทำให้เกิดแตกความสามัคคี ในวันเข้าพรรษานี้หลายคนนิยมที่จะอธิษฐาน ตั้งใจจะลด ละ เลิก สิ่งต่างๆ จึงอยากขอเสนอให้ในวันเข้าพรรษานี้ เป็นวันเริ่มต้นในการลดอิจฉากัน ลดการนินทากัน และอธิษฐานใจที่จะมุทิตายินดีกับคนในสังคม ลองดู 1 พรรษา แล้วจะพบว่า ความหมายของคำว่า สาธุ ที่แท้จริงนั้นหาได้ไม่ยาก