วัดราชบพิธฯ สร้างสถานปฏิบัติธรรม-พื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่

0
452

เนื่องในโอกาสครบ 150 ปีแห่งการสถาปนาวัดราชบพิธฯ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 3 พระองค์แห่งวัดราชบพิธฯ

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.63 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ที่ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี  โดยมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ประธานคณะกรรมการโครงการจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมฯ เจ้าคณะจังหวัดทั้งสองฝ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปทุมธานี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี และผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธี

ทั้งนี้พระมหาสิริชัย สุขญาโณ เลขานุการโครงการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมฯ กล่าวว่า วัดราชบพิธฯ จัดสร้างสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองศุภมงคลสมัย 150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชทั้ง 3 พระองค์แห่งวัดราชบพิธฯ ได้แก่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อีกทั้งเพื่อเฉลิมฉลองศุภมงคลสมัย ฉลองพระชนมายุครบ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 26 มิ.ย.2566 ทั้งนี้สถานปฏิบัติธรรมดังกล่าว จะดำเนินการสร้างให้เป็นรมณียสถานอันสัปปายะต่อการบำเพ็ญสมณธรรมและเจริญจิตภาวนา ทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป ซึ่งจะตั้งอยูที่คลอง 9 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยได้รับบริจาคที่ดินจากนางธัญรัศมิ์ นันธนวัฒน์ และครอบครัว ซึ่งจะออกแบบให้มีลักษณะศิลปกรรมแบบไทยประยุกต์ เรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอย อีกทั้งยังแบ่งพื้นที่ใช้สอยเพื่อทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด จะเป็นผู้ช่วยพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ การดำเนินชีวิตไม่เบียดเบียนธรรมชาติ และพึ่งตนเอง

พระมหาสิริชัย กล่าวต่อไปว่า สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ จะประกอบไปด้วยอาคารวิหาร ซึ่งเป็นอาคารประธานที่ได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับลักษณะทางสถาปัตยกรรมพระอุโบสถและพระวิหารวัดราชบพิธ ฯ มีลักษณะเด่นที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ามาร่วมด้วย ตลอดจนศาลาปฏิบัติธรรมและหมู่อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และรองรับสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของพุทธศาสนิกชน ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุน โดยเสด็จพระราชกุศล ได้ที่ชื่อบัญชี วัดราชบพิธ เพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี ธนาคารออมสิน สาขามหาดไทย เลขที่บัญชี 020-2-84356-654 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเฟื่องนคร เลขที่บัญชี 159-0-10328-9 และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตรีเพชร เลขที่บัญชี 006-2-89900-5