วัดม้าขาว เมืองลั่วหยาง ส่งสารกราบถวายความอาลัย “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์” เสมือนดาวชี้ทางดับลง นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่

0
1187

เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หลังจากพระธรรมทูตวัดเหมอัศวาราม ได้นำข่าวการมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธวงศ์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร แจ้งวัดม้าขาว (ไป๋หม่าซื่อ) ทราบ พระอาจารย์จีนวิเทศภัทรานุวัตร (ยิ่นเล่อ) เจ้าอาวาสวัดม้าขาว ได้มีคำสั่งให้พระธรรมาจารย์จีน เมี่ยวซิว พระมหาเถราจารย์อาวุโส  รองเจ้าอาวาสวัดม้าขาวทั้ง ๘ รูป เลขานุการซ้าย เลขานุการขวาของเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ทุกรูปของวัดประกอบพิธีสวดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ในอุโบสถ

พร้อมทั้งเขียนสารแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียเจ้าประคุณสมเด็จฯ ในนามของวัดม้าขาว (ไป๋หม่าซื่อ) และพุทธสมาคมเมืองลั่วหยาง ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ถือเป็นการถวายเกียรติอย่างสูงยิ่ง เนื่องด้วยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธวงศ์ได้ประทานเมตตาเดินทางมาเป็นประธานพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดเหมอัศวาราม ช่วงระหว่างวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และทุกครั้งที่พระอาจารย์จีนวิเทศภัทรานุวัตร (ยิ่นเล่อ) เจ้าอาวาสวัดม้าขาว ได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศไทย ก็จะไปกราบถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นสหธรรมิกต่างนิกายที่สนทนาธรรมอย่างถูกอกถูกใจจนเป็นที่มาของคำว่า “เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเหมือนกัน”

ทั้งนี้ ข้อความในสารดังกล่าวเขียนว่า เรียน คณะกรรมการบริหารจัดการงานศพเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้รับทราบข่าวอันน่าตกใจว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม อดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร มรณภาพลงเมื่อวานนี้ (วันที่ 29 มิถุนายน 2019) เสมือนกับดาวชี้ทางของประชาชนดับลง ทำให้นักบวชทางพระพุทธศาสนาทุกกลุ่มต่างรู้สึกโศกเศร้าเสียใจอย่างยิ่ง ขอน้อมกราบถวายความอาลัยยิ่งจากจุดที่ห่างไกล ไปให้ท่านเจ้าประคุณฯ ตลอดทั้งชีวิตท่านเจ้าประคุณฯ ได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด ฝึกหัดสมาธิและเจริญสติภาวนา และได้สร้างคุณูปการที่สำคัญในการเผยแผ่พระธรรมเทศนาเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ รวมทั้งยังได้อบรมพระสงฆ์และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างคณะสงฆ์ในต่างประเทศ ถือได้ว่าได้ทุ่มเททั้งจิตใจและกำลังให้แก่พุทธศาสนาถึงที่สุดแล้ว มีบุญบารมีสูงส่ง เวลานี้ท่านเจ้าประคุณฯมรณภาพจากไปอย่างสงบ จึงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจยิ่ง และเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของวงการพุทธศาสนาด้วย

(ภาพจากแฟ้มภาพในอดีต)

คุณงามความดีของท่านเจ้าประคุณฯ จะส่องแสงสว่างไปไกลถึงดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ คุณูปการที่ท่านเจ้าประคุณฯ ได้สร้างไว้จะถูกจดจำไปตลอดกาล ท่านเจ้าประคุณฯ ได้รับความเคารพและนับถือจากประชาชนทั้งหลาย ขณะนี้ท่านเจ้าประคุณฯ ได้รับบุญกุศลสมบูรณ์แล้ว จึงไปสู่สถานอันบริสุทธิ์ นับจากวันนี้ท่านเจ้าประคุณฯ จะไม่มีโอกาสได้เผยแพร่ความรู้และปัญญาให้ประชาชนแล้ว ทั้งประชาชนและฟ้าต่างมีความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจ จึงขออธิษฐานด้วยจิตศรัทธาให้ท่านเจ้าประคุณฯ ได้ไปสู่ดินแดนสุขาวดี และกลับมาจุติยังโลกใบนี้เพื่อช่วยเหลือเวไนยสัตว์ทั้งหลายต่อไป

สมาคมพระพุทธศาสนา วัดม้าขาว ขอน้อมกราบถวายความอาลัยยิ่ง วันที่ 30 มิถุนายน ค.ศ.2019