วัดพระธรรมกาย โดยธุดงคสถานโคตรบูรณ์ (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) นำถุงยังชีพ 2,000 ชุด ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 6 อำเภอ ในจ.นครพนม

0
2231

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม ที่ผ่านมา ธุดงคสถานโคตรบูรณ์ (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับกัลยาณมิตรจังหวัดนครพนม นำถุงยังชีพจำนวนกว่า 2,000 ชุด ไปมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 6 อำเภอ ของจังหวัดนครพนม ได้แก่ อำเภอศรีสงคราม อำเภอเรณูนคร  อำเภอนาหว้า  อำเภอวังยาง  อำเภอนาแก  และอำเภอธาตุพนม

โดยถุงยังชีพส่วนหนึ่งถูกนำไปช่วยเหลือครูและนักเรียน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนนางัว   โรงเรียนบ้านนาคูณน้อย โรงเรียนบ้านสามัคคี โรงเรียนบ้านอูนยางคำ อำเภอนาหว้า และโรงเรียนบ้านดอนขาว อำเภอเรณูนคร

ทั้งนี้การจัดถุงยังชีพส่งเข้าไปช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิวัดพระธรรมกาย ได้จัดถุงยังชีพประมาณ 800 – 2,500 ชุด ส่งเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกวันติดต่อกัน นับตั้งแต่วันที่ 31 ก.ค.เป็นต้นมา ปัจจุบันแม้ปริมาณน้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ พระสงฆ์ยังต้องเดินลุยน้ำบิณฑบาต การสัญจรไปมาลำบาก ประชาชนยังขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพอีกมาก ผู้สนใจสนับสนุนความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย วันจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.30 น. โทร. 02-831-1000